(Colourbox).

(Colourbox).

Godt nyt for hjertepatienter i Greve kommune

Greve kommune har modtaget tilsagn om støtte til en udvidelse af de eksisterende rehabiliteringstilbud i kommunen.
Det er Sundhedsstyrelsen, der har valgt at støtte et treårigt projekt med fokus på hjerterehabilitering.
Greve kommune etablerede allerede i november sidste år et rehabiliteringstilbud til borgere med lungesygdommen KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - og diabetes type 2. Hjertepatienter får nu også snart tilbud om et rehabiliteringsforløb.
Sundhedschef i Greve kommune, Jakob Bigum Lundberg er yderst tilfreds med udvidelsen af paletten af rehabiliteringstilbud for borgerne i Greve:
- Greve kommunes tilbud kommer så at sige til at tage over, hvor behandlingen på hospitalet slutter. Der vil være fokus på bred vejledning og støtte. Mange med hjertelidelser er f.eks. nervøse for, hvad de kan og ikke kan, og her vil de så kunne modtage god vejledning, siger Jakob Bigum Lundberg.
Jakob Bigum Lundberg oplyser, at han forventer tilbuddet sættes i gang i foråret, og at det bliver læger i almen praksis og på sygehuse, som kan henvise borgere til tilbuddet.
- Det er vigtigt, at tilbuddet udvikles i samarbejde med lægerne, sådan at det er de helt rigtige borgere, der deltager, tilføjer Jakob Bigum Lundberg.

Hjerteforeningen i Greve er begejstret

Formanden for Hjerteforeningens Greve-Solrød-Køge Lokalkomité, Tonni Solskov, er begejstret for det kommende tilbud.
- Tilbuddet vil være en fin forlængelse af behandlingen og vejledningen for de hjertepatienter, som tilbydes rehabilitering i forbindelse med indlæggelse. Hjertepatienter har behov for efterfølgende rehabilitering på det fysiske såvel som det psykiske område, og de pårørende har hyppigt behov for rehabilitering på det psykiske område – et forhold som har været forsømt i mange år. Det handler om at få en hurtig og bredspektret støtte og vejledning som hjertepatient og pårørende, og det vil det nye tilbud kunne hjælpe med, fortæller Tonni Solskov.
pm

Publiceret 13 January 2010 17:00