Nej, heller ikke i denne omgang var der det tilstrækkelige flertal for hverken en lukning eller en ændring i formålsparagraffen hos BKB, men til gengæld bliver det nemmere at træffe en beslutning næste gang. (Foto: JCJ).

Nej, heller ikke i denne omgang var der det tilstrækkelige flertal for hverken en lukning eller en ændring i formålsparagraffen hos BKB, men til gengæld bliver det nemmere at træffe en beslutning næste gang. (Foto: JCJ).

Lille skridt mod afklaring i BKB

Tirsdagens generalforsamling i BKB gav ingen endelig beslutning om fremtiden men markerede dog et lille fremskridt.

Af
Martin Rasmussen

BKB : Det var business as usual, da Brugerforeningen for Køge Byfællesantenne, BKB, tirsdag aften holdt endnu en ekstraordinær generalforsamling i det, der efterhånden er blevet en hel række.
Heller ikke denne gang lykkedes det at samle det nødvendige 2/3 flertal for at lukke foreningen, og det var der heller ikke for det alternative forslag om at bevare foreningen med en ændret formålsparagraf, så den kan varetage medlemmernes interesser i forbindelse med en eventuelt kommende retssag om kommunens indtægt ved salget af byfællesantennen for et års tid siden.
Dermed er der efter foreløbig tre generalforsamlinger sidste år og én i år endnu ikke nogen afklaring om foreningens fremtid, men tirsdag blev der dog taget et lille men væsentligt skridt mod en afklaring.
Her var der nemlig fuld enighed om at ændre vedtægterne, så beslutningen om fremtiden kan træffes med simpelt flertal, hvilket har vist sig nødvendigt, da ingen af de to lejre hidtil har kunnet samle opbakning fra to tredjedele af de fremmødte ved generalforsamlingerne.
I denne uge deltog knap 70 ved begivenheden, hvortil der var hyret en advokat som dirigent for at undgå de forviklinger, der har været omkring den funktion ved tidligere lejligheder.
På trods af det lille fremskridt i denne uge har det endnu lange udsigter, inden der kan falde en afgørelse omkring BKB's fremtid.
Beslutningen om afgørelser ved simpelt flertal skal således formelt bekræftes ved en kommende generalforsamling, inden den nye regel først efterfølgende kan anvendes i praksis, hvorfor der er udsigt til mindst to generalforsamlinger endnu, og reglerne foreskriver, at der skal gå mindst to måneder mellem hver gang.
BKB-bestyrelsesmedlem Finn Buch Petersen er blandt dem, der ønsker at bevare foreningen med en ændret formålsparagraf, og han var tilfreds med ændringen af stemmeproceduren.
Han fremhæver, at der de seneste gange faktisk har været et knebent flertal for at ændre formålsparagrafen, så BKB kan være talerør for brugerne i forbindelse med en retssag, mens der ikke har været flertal for at lukke foreningen, som et flertal i bestyrelsen ønsker.
Der kan formentlig forventes en afklaring omkring BKB inden sommerferien - godt et år senere end oprindelig forventet.

Publiceret 13 January 2010 11:00