(Arkivfoto).

(Arkivfoto).

2.500 nye dårlige betalere i Region Sjælland i 2009

2009 har betydet en voldsom stigning i antallet af dårlige betalere. Hos Debitor Registret har man i 2009 fået hele 2.486 nye registrerede dårlige betalere i Region Sjælland – og 13.488 på landsplan – en stigning på 12,1 pct.
Pr. 1. januar 2010 er 4,8 pct. af befolkningen over 17 år i Region Sjælland registreret – og regionen er således den hårdest ramte. Antallet af dårlige betalere forventes at stige yderligere i 2010.
Finanskrisen satte i 2009 sine tydelige spor i danskernes privatøkonomi. I løbet af året blev hele 13.488 nye dårlige betalere registreret hos Debitor Registret.
- 2009 har budt på en stigning på flere end 1.000 personer pr. måned. Der har aldrig været flere registrerede, end der er nu, og hver enkelt skylder flere penge til flere forskellige virksomheder i forhold til tidligere. Vores prognoser tyder på, at det vil fortsætte med uformindsket kraft i 2010, konstaterer adm. direktør i Debitor Registret, Birger Baylund.
Region Hovedstaden er topscorer med 3.696 nye dårlige betalere, men til gengæld er den procentvise stigning her ikke så stor som i Region Sjælland, der med 12,7 pct. flere dårlige betalere ligger over landsgennemsnittet.
Der er desuden fortsat store forskelle i, hvor mange der er registreret i hver enkelt region. Mens hele 4,8 pct. af befolkningen i Region Sjælland er registreret, er det i Region Nordjylland "kun" tilfældet for 3,4 pct.

Bedre end gennemsnittet

Samtidig med at der i 2009 er blevet væsentligt flere dårlige betalere, er den gennemsnitlige gæld også steget voldsomt. Hver enkelt dårlig betaler skylder nu gennemsnitligt 23.775 kr. – det er 17,3 pct. mere end sidste år.
Her ligger Region Sjælland med en gennemsnitlig gæld på 20.280 kr. noget under landsgennemsnittet – og langt under de 28.479 kr. pr. person, som er tallet for Region Hovedstaden.
Den procentvise stigning i gældens størrelse på 14,0 pct. er samtidig væsentligt lavere end i Region Syddanmark, som med en stigning på 24,2 pct. er højdespringeren.
- Selvom Region Sjælland har den største procentvise andel af dårlige betalere, viser tallene, at de dårligere betalere i regionen ikke er så dårlige, som de er andre steder i landet målt på gældens størrelse, konstaterer Birger Baylund.

Debitor Barometret er steget markant

Debitor Barometret ligger ved udgangen af året i indeks 121, hvor det for et år siden lå i indeks 100. Det skyldes primært, at der er kommet flere registreringer pr. person, større skyldige beløb samt den store stigning i antallet af registrerede personer.
Debitor Barometret tager hver måned temperaturen på de private danskeres økonomi. Barometret er et indeks over den udvikling, der har været på en lang række parametre som f.eks. antal skyldnere, det samlede skyldige beløb, hvor gammel den ubetalte gæld er, antal registreringer pr. skyldner samt indkaldelser til tvangsauktion.
Læs mere på www.registret.dk .
Flere end 400.000 private danskere og 35.000 virksomheder har hidtil været i kontakt med Debitor Registret.

Adm. direktør i Debitor Registret, Birger Baylund. (Pressefoto).

Adm. direktør i Debitor Registret, Birger Baylund. (Pressefoto).

Om Debitor Registret

Debitor Registret A/S er Danmarks næststørste skyldnerregister med indberetninger fra flere end 15.000 virksomheder.
Debitor Registret blev oprettet i 2004 og er i dag markedsførende i flere brancher, som f.eks. tele- og hurtiglånsbranchen. Debitor Registret er desuden medejere i CDS Group A/S.
Debitor Registret registrerer både private og virksomheder. For at blive indberettet til Debitor Registret, skal der være tale om en samlet gæld på over 1.000 kr., man skal skriftligt have erkendt den overforfaldne gæld, eller der skal være taget retsligt skridt i sagen.
Datatilsynet sikrer, at lovgivningen på området overholdes.
pm

Publiceret 14 January 2010 10:15