(Colourbox).

(Colourbox).

Børnepasning med mad er dyrest i Køge

Det er blevet dyrere at få passet sine børn i Danmark - også i Region Sjælland. Det viser en ny undersøgelser fra FOA. Specielt taksterne på vuggestuer er steget meget.
Det er blevet dyrere at få passet sine børn. Det viser FOAs undersøgelse ”Prisen på pasning 2010.”"
Taksterne er dog meget forskellige fra kommune til kommune. Det er også afgørende for prisen, om kommunen har indført madordninger.
I Region Sjælland koster det for eksempel 3.461 kr. om måneden at få passet et vuggestue/dagplejebarn og et børnehavebarn med mad i Odsherred, som er den billigste kommune i området. I den dyreste kommune i Region Sjælland – Køge – koster det tilsvarende 4.172 kr.
Uden mad er Sorø billigst med 2.811 kr. om måneden, mens Greve er dyrest med 3.549 kr.

Dyrere børnepasning

Prisen på at få passet børn stiger væsentligt mere end de generelle prisstigninger. Specielt vuggestuepladser bliver væsentligt dyrere. Kommunernes undskyldning er madordninger, men næsten alle vuggestuebørn får mad i forvejen.
- Det er ikke rimeligt, at forældre der hele tiden har betalt for maden i deres barns vuggestue, nu opkræves yderligere forældrebetaling for at finansiere indførelsen af madordninger i børnehaverne, siger Jakob Sølvhøj, som er formand for Pædagogisk Sektor i FOA.
Prisen på en vuggestueplads stiger 8,8 procent på landsplan fra 2009 til 2010. En plads i børnehaven stiger i gennemsnit 28 procent i kommuner med madordning.
En stor del af denne stigning skyldes selve indførelsen af madordninger, fordi kommunerne i den forbindelse har fået lov til at hæve loftet for forældrebetalingen fra 25 til 30 procent.
- Det er godt, at der nu indføres et sundt frokostmåltid til alle børn i daginstitutioner, men måden ordningen finansieres på er helt skæv, siger Jakob Sølvhøj og fortsætter:
- Vores undersøgelse viser, at nogle kommuner ligefrem tjener på madordningerne, og så endda samtidig gennemfører besparelser på institutionernes budgetter.
Hvor meget en familie skal tjene for at betale for pasningen, kan ses på www.foa.dk , hvor man også kan finde taksterne for alle landets kommuner.
pm

Publiceret 14 January 2010 09:00