Det grå guld i Folkeoplysningsudvalget

Torben Madsen fra aftenskolerne ser ud til at blive repræsentanten i Ungeudvalget, der råder over en pulje med 100.000 kronder til ungeprojekter. Han er 41 år

Af
Jeppe Olsen

- Det er det grå guld. Erfarene folk, der ved en masse, men jeg havde gerne set lidt yngre kræfter. En aldersmæssig spredning er mere repræsentativ for foreningslivet som helhed, siger Kim Jessing Pedersen.
Som fritidskonsulent i Roskilde Komme har han haft det praktiske ansvar for Folkeoplysningsudvalget, der i mandags fandt sted på rådhuset.
Kim Jessing Pedersen har stadig et håb om ungt blod til udvalget, da der endnu mangler at blive udpeget de to medlemmer, handicap-foreningerne, spejderne og religiøse foreninger skal levere til det 11 personer store forum.

41-årig unge-repræsentant

En så småt midaldrende mand vil sandsynligvis blive Folkeoplysningsudvalgets repræsentant i Ungeudvalget.
Det hverv går automatisk til Folkeoplysnigsudvalgets Benjamin, og det er lige nu 41-årige Torben Madsen, der i mandags blev valgt som den ene af tre repræsentanter fra aftenskolerne.
I de to foregående perioder har Frida Marie Jensen været yngst i Folkeoplysningsudvalget og derfor deltager i Ungeudgvalget, der råder over 100.000 kroner til brug for projekter rettet mod ungdommen. Hun er 28 år i dag og var 21 da hun startede sin første periode og lægger ikke skjul på fordelene ved at være aldersmæssigt i øjenhøjde med Ungeudvalgets 13 andre medlemmer og dem, der søger penge af udvalget.
- Jeg opfattede det selv som en fordel at være jævnaldrende med de andre i udvalget og på bølgelænge med ansøgere, siger Frida Marie Jensen.
- Omvendt kan en ældre person have en fordel i at væære rodfæstet bedre i det øvrige foreningsliv og på den måde udfylde rollen som bindeled på en god måde, mener hun videre.

null

Publiceret 14 January 2010 09:30