Tilsynet:

Ambulance-aftale er ulovlig

Tilsynet vurderer, at Roskilde Kommune ikke må køre ambulancer i nabo-kommunerne. Dermed skal Region Sjællands udbud af ambulancekørsel måske gå om endnu en gang

Af
Louise Lauritsen

Om 14 dage starter Roskilde Brandvæsen med at køre ambulancer i Køge, Greve og Solrød. Roskilde Kommune har investeret mange millioner kr. i nye ambulancer, og der er ansat 60 til 70 nye medarbejdere til at løfte opgaven. Men aftalen om ambulancedriften, som kommunen har indgået med Region Sjælland, er ikke lovlig. Det vurderer Tilsynet ved Statsforvaltningen Sjælland i et brev til Region Sjælland sendt tirsdag 12. januar.
Her står blandt andet:
"Statsforvaltningen (skal) meddele, at man er af den opfattelse, at Roskilde Kommune under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel og kommunalfuldmagtsreglerne vil være afskåret fra at påtage sig den pågældende opgave."
"Det er statsforvaltningens opfattelse, at omfanget af Roskilde kommunale Brandvæsens ambulancekørsel fra 1. februar 2010 er for vidtgående i forhold til bekendtgørelsens § 17, stk. 2."
Brevet kan i værste fald betyde, at Region Sjællands udbud af ambulancekørsel må gå om igen.

Undren

Så galt tror dog ingen i Roskilde Kommune, at det kommer til at gå. Her holder man fast i at have loven på sin side.
- Vi er rede til den snak, som Tilsynet lægger op til. Vi er gået ind i dette tilbud med åben pande. Vi har undersøgt alle relevante regler på området, herunder forhørt os hos Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, og på den baggrund har vi budt, siger Roskilde Kommunes tekniske direktør Ole Møller.
Han slår fast, at kommunen uanset Tilsynets brev, er klar til at køre ambulancer i nabokommunerne om 14 dage.
- Der må ikke herske tvivl om, at vi kører ambulancer for Region Sjælland i Roskilde, Lejre, Køge, Greve og Solrød fra 1. februar. Vi har købt ambulancer, ansat personale og det hele kører i smør. Vi drøfter gerne organiseringen af opgaven med Tilsynet.
Den tekniske direktør synes, at meldingen fra Tilsynet er overraskende at få så tæt på målstregen. Og han bakkes op af kommunaldirektør i Roskilde Henrik Kolind.
- Jeg og direktøren for Region Sjælland, Jens Andersen, er enige om at tage et møde med direktøren for Tilsynet. Men jeg er paf over, at det kommer nu, fordi vi har undersøgt alle relevante myndigheder. Jeg er af den klare overbevisning at vores model er fuldt ud lovligt. For os at se, så har Tilsynet længe været opmærksom på, at vi er i gang med dette, og da vi ikke har hørt fra dem, så regner vi naturligvis med, at det er i orden, slår Henrik Kolind fast.
Fra politisk hold lyder der hård kritik af Tilsynets handlemåde i sagen.

Publiceret 14 January 2010 14:52