Smutvej til festivalcamping

Af
Jan Partoft

Roskilde Festival får brug for campingarealer øst for Køgevej i år. Det kan give trafikale problemer, hvis de mange festivalgæster skal krydse den stærkt befærdede vej døgnet rundt i festivaltiden. Blandt andet den problemstilling har fået Teknik- og Mijøudvalget til at sige ja til et tunnelprojekt under Køgevej. Tunnelen skal ligge lidt nord for Vor Frue. Det er ikke kun festivalgæsterne, der får en mere trafiksikker løsning, tunnelen bliver også til glæde for cyklister og fodgængere til og fra Vor Frue. Prisen på tunnelbyggeriet er sat til seks millioner kroner.

Publiceret 18 January 2010 11:45