Dialog om busdriften

Teknik- og Miljøudvalget har som lovet før Jul lagt forslaget om ændring af busdriften på kommunens hjemmeside inklusive spørgsmål og svar (se link på vores hjemmeside, www.demokratilisten.dk ).
Hermed er der på blandt andet Demokratilistens foranledning lagt op til en dialog med borgerne, der kan gøre op med den tidligere mangelfulde høring og kommunikation.
Teknik- og Miljøudvalget har netop forleden besluttet, at der ved formanden og Finn Buch Petersen først skal ske en drøftelse med de borgere og grupper, der har rettet henvendelse og stillet forslag. Herefter gennemføres der et egentligt borgermøde.
Initiativtagerne til underskriftsindsamlingen på Facebook er helt naturlig nogen af dem der vil blive dialog med.
Ret beset er kommunens oplæg en samlet forbedring indenfor de givne økonomiske betingelser, hvor der faktisk er tale om en merudgift på ca. 2,5 mio. For Demokratilisten ligger det dog fast, at alle de forudsætninger, der lå til grund for planen, rent faktisk også gennemføres.
Uanset hvilke ændringer til det bedre der ønskes gennemført, må det dog desværre medføre, at der vil ske forringelser langs nogle vejstrækninger med meget få passagerer.
Ser man nøgternt på vejnettet i kommunen og de mulige ressourcer kan man let forstå, at der ikke er økonomisk mulighed for en ligeværdig busdrift alle steder.
Dette gælder både den nuværende situation, kommunens forslag og det i øvrigt meget konstruktive forslag, som Max Hvornum har lagt ind på sin hjemmeside ( www.hvornum.eu ).
I Demokratilisten finder vi det meget prisværdigt og konstruktivt, at borgere på den måde i dialog foreslår forbedringer.
Finn Buch Petersen fra Demokratilisten vil i det kommende arbejde gøre sit til, at enderne kan mødes til sidst, og at der i hvert fald er lyttet og taget mest muligt  hensyn til borgernes synspunkter.
Demokratilisten har i den anledning støvet et par tidligere forslag om Ringbusdrift på visse strækninger af, og dem vil vi fremlægge i udvalget. En idé som Max Hvornum i øvrigt også har med i sit forslag.
I Demokratilisten er vi glade for, at der nu sættes en rigtig demokratisk proces i gang omkring omlægning af busdriften. Der skal i processen ”gives” og ”tages”, men når borgerne nu bliver taget med på råd, skal det nok lykkes.
I Demokratilisten har vi følgende forudsætninger for gennemførelse af den planlagte ændring:
1) Afgangstider for telebusdriften Borup/Bjæverskov og Vemmedrup/Ejby, skal fremlægges og må ikke indeholde forringelser i morgen og eftermiddagstimerne og der skal være god sammenhæng i forhold til 245 og 252.
2) 245 skal køre over Øster Ringvej og Bakkegårds Allé i mindst den ene retning.
3) 245 skal fortsat køre over Ll. og St. Salby i mindst den ene retning eller hver anden tur.
4) Ingen må få en dyrere offentlig transport på grund af ændringen.

Publiceret 18 January 2010 09:00