Peder W. Olsen, indehaver af Køge Slamsuger, er ved at rigge til ved udførelsen af en opgave. (Foto: JCJ).

Peder W. Olsen, indehaver af Køge Slamsuger, er ved at rigge til ved udførelsen af en opgave. (Foto: JCJ).

Speciale:

Åbne forbindelser...!

”Køge Slamsuger” har gennem 50 år sørget for tømning og vedligeholdelse af områdets tanke og rørforbindelser

Af
Søren Dam

KLOAKSERVICE : Har du problemer med afløbene, er kloakken stoppet til, eller skal du have tømt kælderen for indtrængende vand? Så kan du roligt ringe til Køge Slamsuger efter hjælp.
Gr. den centrale beliggenhed i kommunen, samt det faktum at man råder over en flåde på 7 radiodirigerede vogne, gør at firmaet lynhurtigt er fremme ved opgaven.
- Det er ofte vigtigt med lynhurtig indsats, forklarer Peder W. Olsen, både så systemerne igen kommer til at fungere, men også for at få begrænset risikoen for følgeskader.

Baggrund

Køge Slamsuger ApS. er et ægte familiefirma, som i dag ejes og ledes af Peder W. Olsen, som er 3. generation med firmaets "rorpind" i sine erfarne hænder.

Køge Slamsuger råder over avanceret tv-udstyr til udførelse af inspektion og kontrol af kloaksystemer. (Foto: JCJ).

Køge Slamsuger råder over avanceret tv-udstyr til udførelse af inspektion og kontrol af kloaksystemer. (Foto: JCJ).

En rorpind, som han siden 2007 har betjent alene.

Firmaet blev startet op sidst i 50?erne af Peder W. Olsens farfar, i første omgang med opgaven at tømme septiktanke, som der var betydeligt flere af dengang. Den første egentlige slamsuger blev anskaffet i starten af 60?erne, og blev for øvrigt bygget på Viggo Hansens Maskinfabrik på Havnen i Køge.
- Jeg har officielt været med i firmaet siden 1977, oplyser han. - Men jeg har jo altid lige siden jeg var helt lille været med mine forældre hernede, så det er kommet lidt "ind med modermælken", smiler han.
Før han startede som fuldtids medarbejder havde han dog gennemgået en uddannelse som reservedelsekspedient hos Kurer Automobiler i Køge.
- Så jeg husker det som en stor og hård omvæltning at komme fra et ?inde-job? til et job, der skal udføres i alle vejrlig, og på alle tider af døgnet.

Udviklingen

- Firmaet startede som nævnt med at tømme septiktanke, fortsætter han. Senere udvidedes aktiviteterne med slamsugning, samt udlejning, opstilling og tømning af containere. En aktivitet som vi senere har valgt fra, for til gengæld at investere i biler og udstyr til TV-inspektion, forklarer han.
- Med udviklingen i måden at håndtere jord- og byggematerialer på, som jo var basis–aktiviteten i containerafdelingen, må vi sige, at det var en rigtig og klog beslutning, understreger han.

Erfaring og fleksibilitet

Firmaet har til huse på Carlsensvej 29 i Køge, og er således helt centralt placeret i forhold til de mange kloak-serviceopgaver, der udføres i området.
- Opgaver der udføres for private, for kommuner, for områdets mange virksomheder, ejendomsselskaber, for folk der ejer ejendomme med septiktanke og olietanke med fast tømningsfrekvens mv.
- Alle opgaver løses af meget erfarne og dygtige medarbejdere, pointerer Peder Olsen videre. - Vores erfaring gør, at vi alene ved at lytte og registrere ude på opgaven hurtigt kan give et sikkert skøn på, hvad en aktuel tilstopning skyldes.
- 6 - 8 mand fordelt på 7 kørende, radiodirigerede enheder, giver en rigtig god fleksibilitet. Det giver mulighed for hurtig udrykning og service, hvilket vores mange kunder naturligvis værdsætter højt, når tingene stopper til, smiler han.

TV-inspektion

Ved selv at råde over udstyr til TV-inspektion har vi mulighed for hurtigt at diagnosticere problemerne i rørnettet under jorden. Der kan f.eks. være tale om rørbrud, sætningsskader, gennemvoksning af trærødder etc.
- Og det er selvfølgelig vigtigt at kunne give eksakt anvisning på hvordan problemet kan afhjælpes grundlæggende, ligesom vi kan fortælle nøjagtigt, hvor der skal graves for at udbedre skaden.

Genbrugsspuler

Firmaets seneste store investering er en genbrugsspulevogn, som er i stand til at rense og genbruge det vand, som der anvendes til specielt de større spuleopgaver.
- Det er et led i vores bestræbelser på at bidrage til et grønnere miljø og reduceret ressourceforbrug, til gavn for os alle på langt sigt, slutter Peder W. Olsen.
Du kan læse mere om firmaet på www.koegeslamsuger.dk , ligesom firmaet kan kontaktes på telefon 5665 0468.

Publiceret 24 January 2010 09:45