Borgmester Marie Stærke: Køge kommune må og skal have vendt den kedelige udvikling på arbejdsmarkedsområdet. (Pressefoto).

Borgmester Marie Stærke: Køge kommune må og skal have vendt den kedelige udvikling på arbejdsmarkedsområdet. (Pressefoto).

Køge kommune overtager AGENS-opgaver

Køge kommune overtager igen de beskæftigelsesopgaver, som det private jobcenter Agens har varetaget siden april 2008. Det sker, da kommunen må konstatere, at samarbejdet ikke længere kan fortsætte i sin nuværende form.
Manglende resultater og længere tids kontraktmæssig uklarhed mellem Køge Kommune og det private jobcenter Agens får nu kommunen til at trække i håndbremsen og tage Agens' opgaver hjem til kommunen igen snarest muligt.
- Det er beklageligt, at vi er nødt til at tage dette skridt, men vi kan ikke længere forsvare at fortsætte som nu over for de 1.700 ledige borgere, der hører under Agens. Siden projektets start i april 2008 er det gået ned af bakke for vores samlede arbejdsmarkedsindsats, hvor udviklingen har været væsentlig dårligere end på landsplan. Samtidig er der opstået nogle kontraktmæssige uoverensstemmelser, som vi gennem tid har forsøgt at lande en løsning på – desværre uden held. På baggrund af resultaterne og uklarheden i samarbejdet har et enigt byråd derfor valgt at lade kommunen overtage Agens' opgaver igen, siger borgmester Marie Stærke (A).

Uklarhed om bonus-beregning

Den kontraktmæssige uklarhed går blandt andet på beregningen af den bonus, som skulle udbetales, hvis Agens opnåede en besparelse i de faktiske udgifter i forhold til de forventede udgifter. Agens hævder selv at have et større udestående i millionklassen, hvilket kommunen ikke kan se dokumentation for.
Køge kommune vil derfor gøre brug af sin kontraktmæssige ret til igen at overtage indsatsen overfor de borgere, som står uden job. Hvornår og hvordan det præcist vil foregå, vil Køge kommune drøfte med Agens i den allernærmeste fremtid. Det betyder, at borgere som i dag kommer hos Agens, blot skal fortsætte som hidtil – indtil de hører andet.
- Skulle Agens mod forventning ikke kunne løfte opgaven i overgangsfasen, har vi et beredskab klar til at tage sig af de berørte borgere, understreger kommunaldirektør Peter Frost.

Gode intentioner fra start

Agens-projektet blev lanceret i april 2008 og skulle efter den oprindelige plan have kørt frem til efteråret 2010.
Baggrunden var Agens' den gang gode resultater i Holland, Belgien og England.
- Målet med projektet var at prøve nogle nye, lovende metoder til at få ledige borgere hurtigere tilbage i job, og dermed også mindske kommunens udgifter til blandt andet kontanthjælp og sygedagpenge. Intentionerne med projektet var således gode og lovende, men desværre har det ikke været muligt at omsætte i praksis, hvor det tværtimod er gået den anden vej - både i forhold til antal ledige borgere og udgifter. Som tingene har udviklet sig, vil det i mine øjne derfor ikke være ansvarligt at fortsætte projektet i dets nuværende form, siger borgmester Marie Stærke (A), som understreger, at Køge kommune må og skal have vendt den kedelige udvikling på arbejdsmarkedsområdet.
pm

Publiceret 27 January 2010 13:00