Der skal være plads til madpakker

Udbygningen af de lokale institutionskøkkener er allerede i gang.

Af
key

Hvidovres daginstitutioner får stadig udbygget, så de vil være klar til at tilbyde den meget omtalte madpakke fra 1. januar 2011.
Det er i hvert fald hvad Hvidovre Kommunes Social- og sundhedsforvaltning foreslår Social- og Sundhedsudvalget.
På mandag skal Social- og Sundhedsudvalget således tage stilling til, om udbygningerne af institutionskøkkenerne skal foresætte.
Beslutningen skal tages på en endnu lidt uklar baggrund, idet Folketingets forligspartier om madpakkeordningen netop har ændret rammerne for den kommende og meget udskældte madordning. Dermed vil forældre få mere fleksibilitet og medbestemmelse i forhold til hvilken løsning de ønsker for deres børn.
Den endelige lovtekst er endnu ikke klar, men den nye løsning handler i korte træk om, at forældrebestyrelserne i de enkelte institutioner skal kunne bestemme, om de vil have en kommunal madordning.
Desuden ser det også ud til, at den hidtil aftalte finansiering af madordningen, hvor forældrene kunne komme til at betale op til 30% af de reelle pasningsudgifter nu sættes ned til de nuværende 25%.
Ordningen bliver desuden udskudt, så den først træder i kraft pr. 1. august 2011.
Læs mere om madpakkeordningen i Hvidovre i næste uges Hvidovre Avis.

Publiceret 29 January 2010 09:30