Der er nu 33.000 som har skrevet under til fordel for Roskilde Sygehus.

Der er nu 33.000 som har skrevet under til fordel for Roskilde Sygehus.

Stor opbakning til Roskilde Sygehus

Roskilde er stadig med i kapløbet om Region Sjællands supersygehus. Stort borgermøde i Roskilde-Hallerne onsdag 3. februar

Af
Louise Lauritsen

Knap 33.000 har nu sat deres underskrift til fordel for en bevarelse og styrkelse af Roskilde Sygehus. Dermed er indsamlingen nu nået over niveauet fra 2007, hvor cirka 30.000 støttede bevarelsen af det lokale sygehus.
Det er fagforeningen FOA der samler underskriter ind i samarbejde med Sygehusgruppen og Roskilde Handel og Stjernebutikker.
I det hele taget synes der i øjeblikket at blæse en mild medvind omkring Roskilde Sygehus, som i et oplæg fra Region Sjælland nævnes som et af fire mulige supersygehuse i regionen.
De fire forskellige modeller til en ny sygehusplan bliver sendt i høring fra 3. til 26. februar.
De fire modeller er:
- Hoved- og akutsygehus i Næstved og akutsygehuse i Roskilde, Holbæk og Nykøbing Falster.
- Hoved- og akutsygehus i Ringsted og akutsygehus i Roskilde og Nykøbing Falster.
- Hoved- og akutsygehus i Køge og akutsygehuse i Slagelse, Holbæk og Nykøbing Falster.
- Hoved- og akutsygehus i Roskilde og akutsygehuse i Slagelse, Køge og Nykøbing Falster.
Hos Sygehusgruppen tror man på, at der kun reelt set er to af de fire modeller i spil.
- Der er flest indbyggere og sikkerhed for at opnå bedst kvalitet i behandlingen ved at placere supersygehuset i nord, så derfor kan det reelt kun ligge i Roskilde eller Køge. Så Roskildes odds stiger, vurderer formand for Sygehusgruppen Paul Bundgaard.
Han håber, at regionsrådet vil tilgodese den største by i regionen med supersygehuset og peger samtidig på, at Region Sjælland planlægger at samle psykiatrien i Roskilde, hvilket er endnu et argument for, at supersygehuset skal ligge her i byen.
- Psykiatrien er meget afhængig af at være tæt på et stort hospital, så derfor taler alt for at samle det hele her i Roskilde siger Paul Bundgaard.

Borgermøde

Onsdag 3. februar kl. 19 til 21.30 holder Region Sjælland et stort borgermøde om placeringen af det fremtidige supersygehus. Det sker i Roskilde-Hallerne hvor der foruden en orientering også bliver mulighed for at stille spørgsmål til de 12 mand store panel. Det består af borgmestrene fra Roskilde, Holbæk og Køge, repræsentanter fra de seks partier i Regionsrådet for Sjælland og formand for Ældrerådet i Roskilde, Kirsten Feld, museumsinspektør Frank Birkebæk og formand for Sygehusgruppen Paul Bundgaard.
Under borgermødet vil de mange underskrifter til fordel for Roskilde som hjemsted for det nye supersygehus blive overrakt til Region Sjælland.

Publiceret 29 January 2010 03:00