Agens og Køge Kommune står langt fra hinanden i vurderingen af, hvad firmaet har til gode i bonus for sin beskæftigelsesindsats i Køge.

Agens og Køge Kommune står langt fra hinanden i vurderingen af, hvad firmaet har til gode i bonus for sin beskæftigelsesindsats i Køge.

Stort millionkrav fra Agens

Fundamental uenighed mellem Køge Kommune og Agens Danmark om regningens størrelse.

Af
Martin Rasmussen

JOBCENTER: Det er først og fremmest uenighed om regningens størrelse, der i denne uge fik Køge Kommune til at opsige samarbejdet med den private samarbejdspartner på jobområdet - Agens Danmark.
Beslutningen om afbrydelsen af samarbejdet blev truffet på det første møde for det nye byråd, og den kommer over et halvt år før afslutningen på det 2 1/2-årige projekt, som oprindelig var planlagt med Agens.
Det sker som en naturlig konsekvens af, at parterne er fundamentalt uenige om den bonus, som Agens skulle have af Køge Kommune for sin aktiveringsindsats. Køge Kommune har udbetalt godt 11 millioner kroner i bonus til Agens i 2008 og 2009, mens Agens mener at have yderligere et mindre tocifret millionbeløb til gode.
Ifølge Lørdags-Avisens oplysninger skulle det dreje sig om cirka 27 millioner kroner for perioden, men kravet afvises altså af kommunen, hvorfra man ikke ønsker at kommentere nærmere på, hvor langt parterne står fra hinanden.
Uenigheden bunder i forskellige fortolkninger af kontrakten mellem parterne, hvorfor det ikke virker urealistisk, at sagen kan ende i retten. Det har desværre ikke været muligt at få en kommentar til dette og de øvrige aspekter af sagen fra direktøren for Agens Danmark, Peter Kordt.
Agens Danmark har nu indgivet konkursbegæring, efter at byrådet tirsdag aften besluttede at benytte sin kontraktmæssige ret til at afbryde samarbejdet før tid. Oprindelig skulle samarbejdet med Agens have fortsat frem til efteråret.
Allerede i 2008 havde Køge Kommune de første indledende drøftelser omkring, hvordan bonusafregningen til virksomheden skulle finde sted.
De nåede dog ikke frem til nogen afklaring, og det er heller ikke sket siden.

null

Publiceret 29 January 2010 13:00