Vintervejret skaber mange problemer - ikke kun på veje og stier - men det giver også mange rørsprængninger i specielt uopvarmede bygninger. (Foto: JCJ).

Vintervejret skaber mange problemer - ikke kun på veje og stier - men det giver også mange rørsprængninger i specielt uopvarmede bygninger. (Foto: JCJ).

Stort vandtab på grund af vinteren

VANDSKADER : Den hårde frost får vandrørene til at sprænge i disse dage, og dyrebare vandmængder går tabt. Energiforsyningen, som leverer vand til en stor del af Køge, oplever lige nu et vandtab svarende til vandforbruget i 1500 husstande.
- Det usædvanligt store vandtab bekymrer os, fortæller driftsleder Erik Jenlar.
- Vi opfordrer alle til at kontakte os, hvis der er tegn på et ledningsbrud. Vi rykker gerne ud og undersøger sagen nærmere.
Specielt i uopvarmede bygninger er der stor risiko for frostsprængninger. Det kan medføre store skader på bygninger, og det er samtidig spild af gode ressourcer. Energiforsyningen opfordrer alle til at tjekke tomme bygninger, udhuse og lignende.
- Vi har allerede set flere tilfælde af frostsprængninger med efterfølgende oversvømmelser i tomme bygninger, der har været uden opsyn. Skaderne har været omfattende og meget bekostelige for ejerne. Derfor lyder vores opfordring: tjek de kolde bygninger og luk for vandet ved hovedhanen, hvor det er muligt. forklarer Erik Jenlar.
Der kan også ske rørsprængninger i rørene i jorden, her er det specielt de ældre kvarterer, der er i farezonen. Et ledningsbrud i jorden kan ofte konstateres ved, at der opstår et fugtigt område på overfladen, eller ved at der høres en usædvanlig støj fra vandrørene inde i bygningen. Hvis vandtrykket pludselig falder, kan det også være tegn på, at der er et brud i nærheden.
Hvis man bliver opmærksom på et vandbrud, skal man straks kontakte Energiforsyningen på tlf. 56 64 55 00.
pm

Publiceret 29 January 2010 08:45