Hvidborg

Hvidborg

Økonomien på plads for den nye Hvidborginstitution

Aktut pladsproblem løses på Hvidborg via årets første lille greb ned i kommunens pengekasse

Som omtalt i Hvidovre Avis den 19. januar er Hvidborg udset til at blive den umiddelbare løsning på kommunens akutte pladsproblem.

Af
oashvidovreavis.dk ark

Hvidovre Kommune kan ikke finde plads til alle de børn, der i øjeblikket er på venteliste til vuggestue eller børnehave. De nyeste udregninger viser, at der i løbet af foråret vil være behov for næsten 80 pladser mere, end kommunen kan tilbyde. Der mangler altså institutionspladser i Hvidovre og derfor har kommunalbestyrelsen nu godkendt beslutningen om, at oprette nye pladser centralt i Hvidovre på Hvidborg, hvor der snarest muligt laves en ny institution med plads til 40 børn og en lillegruppe for børn med særlige behov samt et flekshus. Personalet i lillegruppen vil i første omgang være personer fra kommunens støttepædagogkorps. På længere sigt skal der ansættes fast personale. Den nye institution på Hvidborg indrettes i eksisterende lokaler, og der er lavet en 10-årig aftale med Hvidborg. De tomme villaer på Neergaards Allé, der tidligere har fungeret som tjenesteboliger, skal nu huse en ny daginstitution i byen. Det forventes, at man allerede fra 1. februar kan byde de første børn velkomne. På kort sigt skal pladsproblemerne løses ved midlertidigt at benytte to af dagplejens legestuer, Kirkebrohuse og Papegøjen som vuggestuer. Brandslukning Vedtagelsen i kommunalbestyrelsen betyder, at der nu ¿trækkes¿ 1,65 mio. kr på kommunens kassebeholdning. - Situationen er jo efterhånden kendt stof, sagde socialudvalgsformand Helle Adelborg, da kommunalbestyrelsen behandlede sagen. - Vi har flere børn end prognoserne forudsagde. Vi har haft budget-forligspartierne samlet inden dette møde i kommunalbestyrelsen, og vi er sindet at finansiere den nye udgift via kommunens kassebeholdning... Pernille Falcon (T) gav udtryk for tilfredshed med beslutningen: - Nu er vi jo ikke en del af forligskredsen - men jeg er da glad for, at vores forslag er kommet igennem her i anden runde... - Vi har jo kendt til problemet i et stykke tid, sagde viceborgmester Niels Ulsing (SF). - Det er blandt andet et ændret til- og fraflytningsmønster, som har betydet denne ¿skævhed¿ i de faktiske tal i forhold til prognoserne.. - Vi er i Dansk Folkeparti kede af, at man tidligere har lukket tre daginstitutioner. Det kan man nu se, at vi ikke skulle have gjort, sagde det nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlem Ivan Fogtmann... Han modtog straks efter sit korte indlæg - således som traditionen foreskriver når man første gang taler i kommunalbestyrelsen - småmønter fra de øvrige medlemmer. Steen Ørskov (C) erkendte kapacitetsproblemet: - Det er ærgerligt - men der er vel ikke andet at gøre end at sige ja til at finansiere sagen via kommunens pengekasse... - Naturligvis støtter vi, at der sættes gang i projektet på Hvidborg, sagde Mikkel Dencker (O). - Men vi kan ikke støtte at tillægsbevillingen på 1,65 mio. kr. finansieres af kommunens kassebeholdning. Sidste år nåede vi ¿helt¿ frem til det sene forår, før der var store budgetproblemer. I år skulle vi altså kun 25 dage ind i året, før budgettet viser sig ikke at holde. Det er tidligt at iværksætte den første budgetmæssige brandslukning...

Publiceret 01 February 2010 08:00