(Colourbox).

(Colourbox).

Mangel på vejsalt i Solrød Kommune

Solrød Kommune er nødsaget til at prioritere, hvilke veje der bliver saltet.
På grund af en usædvanlig hård og langvarig vinter, er saltlagrene tomme hos leverandøren. Der er ikke på nuværende tidspunkt udsigt til at få ny leverance.
De mest trafikerede veje, A-veje, vil fortsat blive saltet. Desuden vil veje med 2. prioritet, B-veje, også blive saltet i begrænset omfang. Havdrup og Solrød Center vil fortsat få ryddet sne og saltet.
Fortove, busstoppesteder, fodgængerovergange m.m. saltes ikke. I weekender nedprioriteres saltning af cykelstier.
Selve snerydningen fortsætter uændret på samtlige veje og stier i kommunen. Prioriteringen vedrører kun selve saltningen.
Vej og Park rydder sne så effektivt som det er muligt. Derfor håber Solrød Kommune, at borgerne har forståelse for den ekstraordinære situation.
Læs yderligere information om snerydning samt bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje www.solrod.dk .
pm

Publiceret 01 February 2010 05:45