Arkitekt og idemand Claus B. Hansen har gennem det seneste halve år arbejdet på at ændre i sit Projekt Røde Port, så det bliver mere spiseligt for Roskilde Byråd og byens borgere. (Foto: Per Rudkjøbing)

Arkitekt og idemand Claus B. Hansen har gennem det seneste halve år arbejdet på at ændre i sit Projekt Røde Port, så det bliver mere spiseligt for Roskilde Byråd og byens borgere. (Foto: Per Rudkjøbing)

Projekt Røde Port på skrump

Projektets bagmand, arkitekt Claus B. Hansen, har netop præsenteret Roskilde Kommune for sit reviderede oplæg til Projekt Røde Port, som er meget forandret men stadig indeholder et hotel på 21 etager

Af
Louise Lauritsen

Claus B. Hansens Projekt Røde Port har gennem det seneste halve år gennemgået en markant slankekur, og nu igen klar til at møde offentligheden. I det nye projekt er ideen om at bygge hen over Røde Port og lukke hovedfærdselsåren til fordel for et butikscenter sløjfet, og det samme gælder derfor forslaget om at lave en ny vej ind under jernbanen lige nord for Røde Port i kvarteret ved Kong Magnus Vej. - Ideen om at bygge ind over Røde Port var god, men vi er nødt til at lytte til den offentlige debat, som blandt andet har gået på, at det bliver svært at overse at lukke Røde Port. Derfor har vi så lavet den store ændring i projektet, at Røde Port ikke skal lukkes, samtidig med at vi har ændret projektets karakter fra et center til et mere åbent byggeri med by-karakter og et stort centralt torv, fortæller idemand Claus B. Hansen. Hans nye projekt breder sig udelukkende ud over de jernbane-arealer syd for Roskilde Station, som i dag ligger ubebyggede hen. Her er det målet at bygge 99.500 kvadratmeter til butikker, hotel, kontor og boliger. Dertil kommer cirka 2.500 p-pladser, der alle skal ligge i undergrunden og kommer til at fylde 90.600 kvadratmeter. Projektets byggeomfang er dermed stortset intakt fra tidligere.

Bæredygtigt

Men arkitekturen er forandret. Hvor det tidligere Projekt Røde Port havde karakter af et tæt stations- og bycenter med boliger, kontor og hotel, så er det nye forslag mere åbent og grønt. - Projektet er blevet væsentligt mere grønt og overholder alle grundprincipper for bæredygtigt byggeri. Vi er nødt til at følge med tiden, og klima er jo et stort emne, siger Claus B. Hansen. I det nye projekt har han fastholdt et hotel på 21 etager med 270 hotelværelser og et samlet areal på 11.650 kvadratmeter. - Det er vigtigt, at hotellet har en væsentlig højde. Ellers har det ingen berettigelse, og uden udsigt så er der ingen grund til at opføre det, forklarer arkitekten, som er klar over, at det høje hotel kan blive en af knasterne i forhold til borgere og politikere.

Her ses hovedbygningerne i det nye Projekt Røde Port, som kun skal brede sig over arealer syd for Roskilde Station.

Her ses hovedbygningerne i det nye Projekt Røde Port, som kun skal brede sig over arealer syd for Roskilde Station.

Lang udsigt

Roskilde Byråd kan snart se frem til at blive præsenteret for det ændrede projektforslag, og så er det op til dem, om hele plan-processen omkring projektet skal sættes i gang. Såfremt Claus B. Hansen får opbakning fra byrådet vurderer han, at det vil tage knap to år at få VVM-undersøgelse, kommuneplantillæg og lokalplan på plads. Når tilladelserne ligger klar vil det kun tage to år at opføre byggeriet. - Finansieringen er fortsat på plads, men vi skal stadigvæk længere hen i processen, før jeg kan offentliggøre noget om, hvem det står bag, siger Claus B. Hansen, som ikke skjuler, at han allerede har investeret mange penge i projektet. Også Bane Danmark, som ejer grunden der skal bygges på, er i følge arkitekten fortsat positivt stemt overfor projektet. - Vi har været et halvt år om at lave disse ændringer i projektet, og vi er nødt til, når vi laver så store ændringer at have en blød blyant i den ene hånd og regnemaskinen i den anden, siger Claus B. Hansen. Han tror på, at Roskildes infrastruktur er klar til at klare den øgede mængde trafik, som Projekt Røde Port vil føre med sig. - Vores trafikanalyser viser, at byen kan klare det, fordi vi vender trafikken til at gå ind mod banen om morgenen og ud af byen om aftenen. Det er der plads nok til på Københavnsvej, siger arkitekten. sol@roskildeavis.dk Fakta Det nye Projekt Røde Port indeholder 99.500 kvm. nye bygninger i området syd for Roskilde Station mellem banelegemet og Ny Østergade. Dertil kommer 2.500 nye parkeringspladser, som kommer til at ligge i en stor p-kælder under komplekset. Hotel på 21 etager med 270 værelser: 11.650 kvm. Butik og restaurant: 34.650 kvm. Kontor: 40.200 kvm. 150 lejligheder: 13.000 kvm. 2.500 p-pladser: 90.600 kvm. Ændringer Arkitekt og idemand bag Projekt Røde Port har lavet følgende ændringer i forhold til det oprindelige forslag. Røde Port lukkes ikke for trafik. Der bygges ikke ind over Røde Port. Projektet bygges kun på syd-siden af jernbanen. Komplekset åbnes mere op og får et torv på størrelse med Grå Brødre Torv. Der bygges en bro over sporene fra Roskilde Station og ind i det nye hotel. Butiksarealet er reduceret med 30 pct. hvilket svarer til 13.600 kvm. Det samlede byggeri er reduceret med 12,5 pct. hvilket svarer til 14.000 kvm.

Det nye Projekt Røde Port set fra rundkørslen ved Roskilde Station og Roskilde Sygehus på Køgevej.

Det nye Projekt Røde Port set fra rundkørslen ved Roskilde Station og Roskilde Sygehus på Køgevej.


Røde Port (t.h.) skal ikke overdækkes eller være en del af det nye og ændrede byggeprojekt, der dog kommer til at blive nærmeste nabo.

Røde Port (t.h.) skal ikke overdækkes eller være en del af det nye og ændrede byggeprojekt, der dog kommer til at blive nærmeste nabo.


Hotellet er blevet flyttet, så det ligger lige op ad jernbanen. Til venstre ses facaden af Frøforsyningen, som kommer til at vende ud mod et nyt by-torv, der bliver på størrelse med Gråbrødre Torv i København.

Hotellet er blevet flyttet, så det ligger lige op ad jernbanen. Til venstre ses facaden af Frøforsyningen, som kommer til at vende ud mod et nyt by-torv, der bliver på størrelse med Gråbrødre Torv i København.

Publiceret 01 February 2010 03:00