(Colourbox).

(Colourbox).

Stevns kommune klar med affaldsplan frem til 2020

Kommunalbestyrelsen i Stevns kommune har godkendt affaldsplan for perioden frem til 2012.
”Affaldsplan 2009-2012” tager udgangspunkt i de nationale planer og strategier på området, og indeholder en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel, oplyser Stevns kommune.
Planen rækker 12 år frem i tiden og indeholder, ud over initiativer for perioden 2009-2012, også en prognose for 2009-2020.
Affaldsplanen omfatter både affald fra husholdninger, virksomheder og offentlige institutioner. Planen er nu publiceret som den første digitale sektorplan.
www.stevns.dk findes et link til planen.
pm

Publiceret 11 February 2010 15:15