Forudsigelig fiasko i Køge

UDLICITERING : De eneste der kan være overraskede over sammenbruddet i det private jobcenter i Køge i sidste uge er sandsynligvis regeringspartierne, Venstre og Konservative. De står til gengæld også med en lang næse.

Efter at have udliciteret det kommunale jobcenter til et hollandsk firma i et år, har Køge Kommune måttet konstatere, at resultaterne er elendige og prisen alt for høj.
Derfor har Køge, ligesom statsminister Lars Løkke Rasmussens gamle kommune Gribskov, måttet opgive udliciteringseventyret, og jobcentrene i de to kommuner, er igen på kommunale hænder.

SF: Velfærd på kommunale hænder.
I kølvandet på jobcenteret Agens’ fiasko i sidste uge kommer, paradoksalt nok, et forslag fra Venstre om, at kommunerne skal tvinges til at udlicitere mere.

Forslaget ligger i forlængelse af sidste års beslutning om at belønne privatiseringsivrige kommuner med en bonus. Regeringen har tydeligvis fået udliciteringsfeber, og det på trods af de talløse fiaskoer over hele landet med udlicitering af ældrepleje, rengøring og børnepasning.
Kerneområder, som bør holdes på offentlige hænder og så vi ikke forhindrer udviklingen af den offentlige service.

SF mener, at borgerkontakt bør varetages af personer, som i sidste ende er under byrådets direkte myndighed, sådan at politikerne kan holdes ansvarlige for eventuelle svigt. Nu står borgerne i Køge Kommune til gengæld med 27 folkevalgte politikere, der i kølvandet på Agens, skal finde store besparelser - igen!

Det er den eneste rigtige demokratiske løsning, at borgerkontakt og velfærd er på kommunale hænder. I Køge har vi på ingen måde set beviser på det modsatte!
VK: Ideologi for ideologiens skyld.
Hele ideen bag udlicitering er både politisk og økonomisk ulogisk. At man af ideologiske årsager forsøger at skabe et marked omkring et produkt, hvis kvalitet og udvikling er essentiel for vores velfærdssamfund, er ideologi for ideologiens skyld. Et ideologisk korstog fra regeringens side, der hverken kommer borgerne, de ansatte eller nogen andre end aktionærerne i de private virksomheder til gode.

Den private sektor har før fejlet i forsøget på at løfte fundamentale, samfundsmæssige opgaver. Servicen bliver ikke bare dårligere, den bliver også samfundsmæssigt dyrere, og det kan selv liberale vel se det problematiske i.

SF ønsker først og fremmest fokus på mennesket, kerneydelsen og rimeligheden i hverdagens velfærd – ikke kassetænkning, profit og luftkasteller!

Publiceret 11 February 2010 10:15