Finn Buch Petersen. (Pressefoto).

Finn Buch Petersen. (Pressefoto).

BKB kan repræsentere medlemmer i en retssag

Finn Buch Petersen finder støtte i advokatvurdering til ønsket om at bevare BKB med ny formålsparagraf.

Af
Martin Rasmussen

BYFÆLLESANTENNE : Der er næppe noget formelt til hinder for, at Brugerforeningen for Køge Byfællesantenne, BKB, kan indgå som part i et søgsmål mod Køge Kommune i sagen om salget af byfællesantennen.
Det er vurderingen fra advokat Peter Albrechtsen fra advokatfirmaet Elmer & Partnere, som har vurderet sagen efter ønske fra BKB's bestyrelse. Vurderingen vækker glæde i den lejr, der ønsker foreningen bevaret og ikke nedlagt, som et flertal i bestyrelsen ellers lægger op til.
- Det er godt nyt for medlemmerne og for det mindretal i bestyrelsen, som jeg tilhører. Nu har vi dokumentation for, at foreningen fortsat har en berettigelse, siger Finn Buch Petersen, som vil bruge advokatens vurdering som argument ved den kommende generalforsamling den 19. april, hvor medlemmerne endnu en gang skal tage stilling til, om foreningen skal nedlægges eller fortsætte med en ændret formålsparagraf, så den kan varetage medlemmernes interesse i forbindelse med en eventuel kommende retssag om de penge, som Køge Kommune fik ud af salget af byfællesantennen til YouSee.
- Hidtil har vi mest fokuseret på, at foreningen skal kunne rådgive medlemmerne i forhold til den sag, men nu er vi kommet det store skridt videre, at foreningen kan føre sagen på medlemmernes vegne, siger Finn Buch Petersen.
Peter Albrechtsen anbefaler også, at bestyrelsen overvejer at genindføre medlemmernes kontingentindbetalinger, hvis man beslutter at bevare foreningen.
Det skal sikre, at foreningen har økonomiske midler til at betale eventuelle sagsomkostninger til modparten i forbindelse med en retssag, hvilket kan spille ind i forhold til domstolenes vurdering af foreningens retsevne.
- Dermed vil man også sikre sig, at foreningens medlemsskare kun tæller de, der ønsker anlægget af en sag mod Køge Kommune, skriver Peter Albrechtsen.

null

Publiceret 05 March 2010 13:00