Flertal i BKB's bestyrelse ser fortsat væsentlige hindringer for foreningens eventuelle deltagelse i en retssag mod Køge Kommune. (Foto: DS).

Flertal i BKB's bestyrelse ser fortsat væsentlige hindringer for foreningens eventuelle deltagelse i en retssag mod Køge Kommune. (Foto: DS).

BKB-flertal til modangreb

Flertallet af BKB's bestyrelse ser fortsat væsentlige hindringer for en retssag om antennemillioner.

Af
Martin Rasmussen

BYFÆLLESANTENNE : - Vi finder det yderst kritisabelt, at Finn Buch Petersen på mindretallets vegne lækker sagen til pressen, inden bestyrelsen har haft mulighed for at drøfte sagen.
Sådan lyder det blandt andet i et notat fra flertallet i bestyrelsen for Brugerforeningen for Køge Byfællesantenne, BKB, som torsdag blev udsendt til pressen som reaktion på den advokatudtalelse, som Finn Buch Petersen, der repræsenterer et mindretal i bestyrelsen, gik i pressen med for nylig.
Dermed har den kolde stemning i den splittede BKB-bestyrelse fået endnu en drejning mod frostgrader forud for den kommende generalforsamling den 19. april, hvor medlemmerne endnu en gang skal forsøge at afgøre foreningens fremtid.
"BKB blev på den seneste ekstraordinære generalforsamling bedt om juridisk at få afklaret, hvorvidt BKB som forening vil kunne stævne en modpart, i dette tilfælde Køge Kommune, eller om det kun er enkeltpersoner der kan anlægge en sådan sag. Bestyrelsen besluttede i enighed at bede den advokat, som havde forestået dirigenthvervet på generalforsamlingen den 12. januar 2010, om en afklaring af spørgsmålet," lyder det blandt andet i redegørelsen fra bestyrelsesflertallet med formand Nicolai Andersen i spidsen.

Kritik af læk

Advokatens svar kom den 2. marts, og det fik Finn Buch Petersen til at kontakte de lokale medier, hvilket nu altså kritiseres af de tre bestyrelsesmedlemmer.
"Flertallet af bestyrelsen anser det for normalt bestyrelsesarbejde, at inden nogen offentliggør interne arbejdspapirer til pressen, så er det god kutyme, at bestyrelsen har behandlet sagen og taget stilling til, hvordan sagen skal fremlægges dels i medierne og dels på den kommende generalforsamling. Det kunne også være, at det juridiske svar, gav anledning til uddybende spørgsmål. Det er også god kutyme, at man har fået tilsagn fra advokaten der er inddraget, om at man har planer om at gå i medierne med sagen," lyder det i redegørelsen fra bestyrelsesflertallet, som også mener, at Finn Buch Petersen har overfortolket advokatens svar omkring hvorvidt man står med en god sag over for Køge Kommune eller ej.
Flertallet fremhæver også, at foreningens begrænsede økonomiske muligheder kan gøre det svært at føre en eventuel retssag, med mindre man begynder at opkræve kontingent fra medlemmerne igen.
"Det stiller BKB i det skisma, at for at have mulighed for at føre en sag, så rækker foreningens formue ikke langt. Den udhules pt. hurtigt til afvikling af generalforsamlinger samt advokatomkostninger," lyder argumentet.
Et andet og væsentligt spørgsmål er, hvem der reelt er medlemmer af foreningen, hvis den videreføres med et ændret formål. Flertallet af bestyrelsen mener ikke, at BKB ved en eventuelt videreførelse har de hidtidige 15.000 husstande som medlemmer.
Der må skulle laves en medlemshvervning, for dem der har interesse for sagen og som er villige til at betale omkostningerne ved en eventuel retssag, mener man.

Publiceret 19 March 2010 12:00