Kirkeværge Henning Nielsen måler op i skoven.

Kirkeværge Henning Nielsen måler op i skoven.

Skovkirkegård i Roskilde

Kondiløbere, skolebørn og de der lufter hund har i de seneste dage bemærket, at skoven mellem Østervangsskolen og haveforeningen Granly er ved at blive målt op. Planerne om at etablere en skovkirkegård i den sydlige del af Roskilde er allerede langt fremme.
- Dermed vil Jakobskirken få sin egen kirkegård, siger kirkeværge Henning Nielsen.
Hidtil har befolkningen i den sydlige del af Roskilde været henvist til at få gravsted på Østre Kirkegård eller på de gamle kirkegårde i Roskildes centrum.
Det er den del af skoven, som ligger tættest på boldbanerne og Tulipanvej, der måles op til kirkegård. Den finske kirkegårdsekspert R.A.N. Slirpa vil ud fra opmålingerne komme med et detailleret forslag.
Der skal tyndes ud i bevoksningen og anlægges snoede gangstier imellem de høje, gamle bøgetræer. Mange mennesker efterspørger nemlig mere moderne gravstedsformer end de klassiske urnegravsteder med hæk omkring.
- Der er ingen tvivl om, at helhedsindtrykket vil blive meget smukt, når mindesmærkerne føjer sig ind i anemonerne i skovbunden, siger sognepræst Mogens Ohm Jensen.
Skov- og Naturstyrelsen har rådgivet menighedsrådet og mener, at det rekreative område godt kan forenes med skovkirkegården. Der skal opføres et lille kapel i skovbrynet.
Desuden har Jakobskirken indgået aftale med Park og Vej i Roskilde Kommune om overtagelse af mandskabsbygningerne, som vil kunne anvendes af skovkirkegårdens medarbejdere. Roskilde Kirkegårde, som ledes af Domkirken og Jakobskirken i fællesskab, vil stå for driften af den nye skovkirkegård.
Den endelige tilladelse forventes givet af Skov- og Naturstyrelsen i dag 1. april.

Publiceret 01 April 2010 08:00