Vil skabe projekt til tidssvarende motionstilbud

Spændende og visionært projekt fra de tre afdelinger i AIK 65 Strøby.

IDRÆT OG MOTION : Sportsforeninger rykker sammen for at øge tilbud om motion og sundhedsfremme i Strøby.

De tre idrætsforeninger i AIK 65 Strøby - badminton, gymnastik og fodbold, der tilsammen repræsenterer mere end 1.200 aktive medlemmer, har ansøgt Stevns kommune om et projekt der skal skabe endnu bedre og tidssvarende motionstilbud til områdets borgere - unge og ældre samt herrer og damer.

En ikke uvæsentlig årsag til ansøgningen om udvidelsen er at idrætsklubberne skal bruge større og bedre faciliteter for at imødekomme den stigende efterspørgsel, som især kommer fra de helt unge og de ældre borgere i kommunen.

Projektet indeholder en udvidelse af Strøbyhallen med en springgrav til gymnastik, to nye badmintonbaner, et motions-/fitnessrum samt et stort fleksibelt lokale, som kan benyttes til mange forskellige sports og sociale aktiviteter.
Derudover indeholder projektforslaget en udvidelse af omklædningsfaciliteterne samt en kunstgræs fodboldbane.
Fodboldklubben vil med en sådan kunstgræsbane og bedre omklædningsfacilitet tilbyde en afståelse fra fodboldbanen og omklædningsrum ved Strøby kirke.
En fortsat brug af disse faciliteter vil kræve en voldsom opgradering af de meget slidte omklædningsforhold, hvilket er en ikke uvæsentlig udgiftspost, samtidig med at der er relativt store driftsomkostninger knyttet hertil.
Frigivelse af dette meget attraktivt beliggende område midt i Strøby foreslås anvendt til en balanceret kombination af udstykning til privat beboelse og rekreativt område med legeplads, hvilket også vil betyde en økonomisk gevinst, der kan retfærdiggøre investeringen i forbedring af baneforholdene ved Strøbyhallen.

Den ansøgte udvidelse er resultatet af et tæt og konstruktivt samarbejde mellem de tre AIK 65 Strøby foreninger, men der er også i projekteringen taget hensyn til andre interessenter, heriblandt skole og fritidsordninger, som vil få gavn af udvidelsen.
Dernæst vil andre idrætsklubber i kommunen blive tilbudt mulighed for at gøre brug af disse faciliteter, der er centralt beliggende uanset hvorfra i kommunen sportsudøvere kommer fra, og ligger ”lige på vejen” for Stevns mange pendlere.

Fitness-centret vil blive drevet af de tre klubber i forening og indretningen af Fitness-centret betyder at dette kan være åbent udenfor hallens normale åbningstid, blandt andet til gavn for de mange "tidlige startere" som før arbejdet ønsker at dyrke motion samt til aktive pensionister og genoptræningsformål i kommunen.

Visionært projekt

- Der er virkelig meget vision i dette projekt; både fordi vi vil følge med behovet i tiden med øgede tilbud til alle aldersgrupper og mangfoldigheden, som efterspørger mange nye motionstilbud samt at vi ser en stigende efterspørgsel på de "gamle" sportsaktiviteter i badminton, gymnastik og fodbold" - alt sammen medvirkende til sundhedsfremme og øget livskvalitet for områdets borgere, siger Bjarne Munckder er talsmand  for Projektgruppen.

Arbejdsgruppen bag ansøgningen forventer at kommunen hurtigt vil behandle ansøgningen således, at projektet kan igangsættes allerede i 2010.
pm

Publiceret 01 April 2010 09:15