Berettiget bekymring for boligudviklingen

Det var rigtig godt at opleve, hvordan Venstres gruppeformand Hans Erik Jensen og byrådsmedlem Palle Svendsen på seneste byrådsmøde udtrykte bekymring over boligudviklingen i Køge Kommune.
Der er gennem de seneste år givet grønt lys til en række almene boligprojekter, ligesom der er fastlagt planrammer til endnu flere. Det er ikke en gratis fornøjelse, og det bør vække til eftertanke hos ansvarlige borgerlige politikere.
Det er ikke i sig selv et problem, at der er almene lejeboliger i Køge Kommune. Der skal gerne være en blandet boligmasse. Man skal for øvrigt huske, at lejeboliger ikke behøver være almene – privat udlejning er et udmærket alternativ, som ikke lægger beslag på kommunens økonomi i samme grad.
Køge Kommune har gennem mange år haft et langt højere antal almene boliger end vores nabokommuner. Det gør at regningen for at have almene boliger i hele området også ender hos Køges skatteborgere.
Man skal huske, at det på ingen måde er gratis at sige ja til opførelsen af almene boliger. Der skal gives ydelsesstøtte, grundkapitallån og garanteres for en god del af realkreditlånet, hvilket begrænser muligheden for at starte andre kommunale projekter op. Men det er kun udgifterne til at starte med.
Det er velkendt at en stor del af beboerne i almennyttige boliger har lave indkomster og derfor skal have boligsikring. Den udgift skal også dækkes af kommunen og dermed skatteborgerne.
Kun ved at sikre en høj andel af ejerboliger, hvis beboere lægger større skatteindtægter i kommunens kasse og ikke modtager direkte kommunal støtte til deres boligform, kan der være råd til at have almene boliger.
Det bør vores politikere huske, når der ansøges om flere almene boliger. Derfor er det godt, at Venstres byrådsgruppe nu stiller kritiske spørgsmål og forlanger den relevante viden, så udgifterne ikke løber løbsk i kommunens allerede pressede økonomiske situation.

Publiceret 01 April 2010 06:30