151 nborgere var mødt frem til BKBs ekstraordinære generalforsamling i Musikcaféen på Teaterbygningen i Køge mandag aften. (Foto. JCJ).

151 nborgere var mødt frem til BKBs ekstraordinære generalforsamling i Musikcaféen på Teaterbygningen i Køge mandag aften. (Foto. JCJ).

BKB overlevede endnu en ekstraordinær generalforsamling

Musikcaféen på Teaterbygningen var endnu engang fyldt til sidste plads da Brugerforeningen Køge Byfællesantenne afholdt endnu en ekstraordinær generalforsamling for at finde frem til en afgørelse om foreningens fremtid.

Af
Per Møller

GENERALFORSAMLING : Mandag aften var 151 borgere - repræsenterende 147 private husstande og 4 erhverv - samlet i Musikcaféen på Teaterbygningen i Køge til endnunen ekstraordinær generalforsamling i BKB - Brugerforeningen Køge Byfællesantenne. Med andre ord kunne der afgives 298 stemmer.
Aftenens hovedemne var at finde frem til en afgørelse om foreningens fremtid. De fremmødte skulle først i dagsordenens punkt 4 stemme om forslag til opløsning af foreningen jvf. vedtægternes § 11 stk. 2.
Forslaget krævede 2/3 af de afgivne stemmer for at blive vedtaget - men med stemmefordelingen 138 for en opløsning af foreningen og og 160 nej faldt forslaget, og man kunne herefter gå over til punkt 5 på dagsordenenen - forslag til ændring af foreningens vedtægt § 2, formålsparagraffen.
Forslaget gik på at ændre ordlyden til "Foreningen har til formål at varetage medlemmernes interesser i forhold til, at foreningen eller medlemmerne kan rejse sag overfor Køge kommune eller andre med henblik på tilbagebetaling af tilslutningsafgiften eller mindst den pris, som Køge kommune solgte antennen for".
Også dette forslag faldt med stemmetallene 170 for og 128 imod. Dermed opnåede forslaget ikke de 2/3 af stemmerne det krævede for at blive vedtaget.
Det betyder, at BKB overlevede endnu en ekstraordinær generalforsamling - og nu står foran en ny i føljetonen. Dermed er der efter foreløbig tre generalforsamlinger sidste år og to i år endnu ikke nogen afklaring om foreningens fremtid.
Den nye ekstraordinære generalforsamling forventes afholdt umiddelbart før sommerferien for alvor starter op.

Tre af bestyrelsesmedlemmerne i BKB - fra venstre Lissie Kirk, Finn Buch Petersen og kasserer Ole Røtting under én af de to afstemninger. (Foto: JCJ).

Tre af bestyrelsesmedlemmerne i BKB - fra venstre Lissie Kirk, Finn Buch Petersen og kasserer Ole Røtting under én af de to afstemninger. (Foto: JCJ).

null

Publiceret 20 April 2010 05:45