Birgitte

Birgitte

60 ÅR

Birgitte Preisler, uddannelseschef på VUC Hvidovre-Amager, fylder 60 år søndag den 2. maj.

I 1996 blev Birgitte Preisler ansat på VUC Vestvolden som underviser og projektmager. I 1998 blev Birgitte Preisler funktionsbestemt viceforstander og fra 1999 viceforstander og afdelingsleder i Rødovre, den afdeling af VUC Hvidovre-Rødovre, der især tog sig af erhvervsrettet undervisning. Da Københavns Amt i 2006 lagde sine seks VUC¿er sammen til tre, blev Birgitte Preisler uddannelseschef på VUC Hvidovre-Amager, hvor hun har ansvaret for den almene voksenuddannelse og ordblindeundervisningen. Projekterne brænder hun stadig for og hun har deltaget aktivt i samarbejdet med erhvervsskolerne og AMU-centrene om at skaffe relevant uddannelse til de kortuddannede.

Publiceret 27 April 2010 09:00