Af Ole Adrian Sørensen.

Af Ole Adrian Sørensen.

Har flertallet altid ret?

Har flertallet altid ret - bare fordi de er de fleste? Ved flertallet - altså 11 kommunalbestyrelsesmedlemmer - nødvendigvis bedre hvad der er bedst for Hvidovre end de øvrige 10 medlemmer - mindretallet? De demokratiske spilleregler betyder, at man stemmer om sagerne i kommunalbestyrelsen og spillereglerne betyder da almindeligvis også, at mindretallet accepterer flertallets vedtagelser. Men i aften vil det store mindretal ikke acceptere vedtagelsen af at opføre 125 almene boliger på Dybenskærvej. Mindretallet mener, at grundsalget og byggeriet gennemtrumfes på et utilstrækkeligt beslutningsgrundlag. Mindretallet er også dybt bekymret over ¿salgsprisen¿, som i mindretallets optik nærmest tangerer en ren ¿foræringspris¿. Mindretallet kan heller ikke se, at Hvidovre skulle have brug for yderligere 125 almene boliger. De vil være med til at trykke boligpriserne og vil være en negativ faktor for det samlede boligmarked i kommunen - og det vil især ramme de unge boligejere og de borgere, som skal sælge deres bolig. De 10 i mindretallet påpeger, at almindelig sund fornuft og rettidig økonomisk omhu tyder på en væsentlig bedre økonomi for kommunen ved et senere salg. De efterlyser også en reel indregning i budgettet. De mener ikke, at kommunen har handlet økonomisk ansvarligt. De har en meterlang liste med kritikpunkter. Vigtigste kritikpunkt er dog argumentet om den manglende gennemskuelighed. Og tilbage står så en række grimme postulater og ord som sammenspisthed, uanstændige vilkår, magtfordrejning, magtmisbrug, habilitet og vennetjenester. Der er vist ingen tvivl: Det tjener alle - og ikke mindst sagen - bedst at få klarlagt alle detaljer i byggeprojektet. Og der er vel tid nok? For det er vist ikke manglen på ledige boliger, der aktuelt dominerer bybilledet..

Publiceret 27 April 2010 09:00