(Colourbox).

(Colourbox).

Konkurser giver forhøjelser på over 12 mio. kr.

SKAT Midt- og Sydsjælland har i 2009 set nærmere på personer, der i 2008 er erklæret konkurs, har opnået gældssanering eller akkord. Gennemgangen af deres selvangivelser for 2008 gav en samlet nettoforhøjelse på over 12 mio. kr.

ØKONOMI: SKAT Midt- og Sydsjælland nedsatte i 2009 en projektgruppe, som har gennemgået sager med personer, der i 2008 blev erklæret konkurs, opnåede gældssanering eller akkord.
- I 2008 var der i Midt- og Sydsjælland 241 personer, som har opnået gældssanering og 126 personer, der er gået konkurs. Forud for fristen for indsendelse af selvangivelsen valgte vi at udsende vejledningsbreve til store dele af denne persongruppe, siger projektleder Martin Pedersen og fortsætter:

– Men selv efter at vi udsendte vores servicebrev var der mange, som ikke fik selvangivet korrekt.
SKAT ser nogle typiske fejl ved konkurssager; fx at borgeren bruger rentebeløbene fra skattemappen som fradrag i selvangivelsen eller at borgeren har fratrukket et underskud fra virksomheden, hvilket heller ikke er korrekt, da virksomhedens resultat indgår i boet.
Omvendt ser SKAT i gældssaneringssager, at borgerne snyder sig selv, da de glemmer at selvangive renteudgifter, som de er berettiget til at få fradrag for. Ved disse sager sørger SKAT naturligvis for at rette forholdet til borgerens fordel.
- I projektet har vi kunnet se, at det er vigtigt fortsat at holde fokus på området. Vi vil derfor også i 2010, ikke mindst set i lyset af finanskrisen, følge op på de personer, som er gået konkurs i 2009, slutter Martin Pedersen.
pm

Publiceret 27 April 2010 05:45