Retssagen mod den tidligere direktør for Roskilde Bank Niels Valentin Hansen og bestyrelsen for den krakkede bank skal køre ved Østre Landsret. (Foto: Erling J. )

Retssagen mod den tidligere direktør for Roskilde Bank Niels Valentin Hansen og bestyrelsen for den krakkede bank skal køre ved Østre Landsret. (Foto: Erling J. )

Roskilde Bank-sagen skal køre ved Østre Landsret

Retten i Roskilde har i dag henvist retssagen mod den tidligere ledelse af og bestyrelse for Roskilde Bank til Østre Landsret

Af
Louise Lauritsen

Det bliver i Østre Landsret i København, at sagen mod den tidligere ledelse og bestyrelse for Roskilde Bank skal føres.
Det har Retten i Roskilde besluttet i dag.
Retspræcident Niels Waage har på baggrund af stævningen konkluderet, at sagen er principiel og derfor skal behandles ved landsretten, så afgørelsen eventuelt kan ankes til Højesteret.
"Sagen angår et endog meget betydeligt økonomisk krav (1 mia. kr.), og den må anses for at være af væsentlig samfundsmæssig betydning.
Det må endvidere antages, at afgørelsen i sagen vil kunne være retningsgivende for lignende fremtidige sager med hensyn til fastlæggelse af bestyrelses- og revisionsansvar i forbindelse med bankdrift.
Retten finder det derfor utvivlsomt, at der er tale om en sag af principiel karakter, der bør kunne indbringes for Højesteret som anden instans uden særlig tilladelse.", skriver retspræcident Niels Waage blandt andet i sin kendelse.
Han har været i kontakt med alle de 11 sagsøgtes advokater og seks af dem har tilsluttet sig, at sagen skal sendes viderer til Østre Landsret.
En enkelt advokat har protesteret imod, at sagen starter ved landsretten, mens de fire øvrige advokater har udtrykt ønske om, at Retten i Roskilde skulle vente med at afgøre, om sagen skulle sendes til landsretten, til de havde afgivet svarskrift.
Til det ønske svarer Niels Waage, at Retten i Roskilde anser det for:
"hensigtsmæssigt, at en afgørelse om sagens henvisning til landsretten træffes på et så tidligt stadium af sagen, som det er muligt og retssikkerhedsmæssigt forsvarligt."


En mia. kr.

Retssagen er rejst af den nye Roskilde Bank, som ejes af Staten. Den kræver en mia. kr. i erstatning som følge af Roskilde Banks kollaps.
I følge den  nye bank og deres advokater Henrik Lind og Christian Alsøe fra Gorrissen Federspiel, så er det blandt andre Roskilde Banks tidligere direktør Niels Valentin Hansen og den tidligere bestyrelsesformand Peter Müller, som har ansvaret for bankens endeligt.
Men også revisionsfirmaet Ernst & Young er sagsøgt i sagen, som altså kommer til at køre i Østre Landsret.

De sagsøgte er:

Fra Roskilde banks gamle ledelse: Niels Valentin Hansen, tidligere adm. direktør for Roskilde Bank. Arne Wilhelmsen, tidligere direktør i Roskilde Bank. Allan H. Christensen, tidligere underdirektør i Roskilde Bank. Fra Roskilde Banks gamle bestyrelse: Peter Müller, formand Niels Krüger, næstformand Peter Holm Asger Ib Mardahl-Hansen Ove Holm, medarbejderrepræsentant Ernst & Young, godkendt revisionsaktieselskab Tommy Norskov Rasmussen, statsautoriseret revisor Palle Valentin Kubach, statsautoriseret revisor

Publiceret 27 April 2010 14:06