Kunstværket

Kunstværket "The Haven" af Katja Bjørn, Hartmut Stockter og Philip Simmons. (Pressefoto).

Tre kunstværker bliver på Søndre Havn

KUNST : Tre af de kunstværker, der siden sommer har vakt glæde, nysgerrighed eller undren på havnen i Køge, får nu lov at blive.
Køge Kyst har nemlig indgået aftale med nogle af kunstnerne om køb af deres værker.
Værkerne er "Time Machine" af Tanja Rau, "Skumring!" af Sonja Lillebæk og "The Haven" af Katja Bjørn, Hartmut Stockter og Philip Simmons.
De har indgået i udstillingen "Kurs:Havnen", som er KØS' andel af projektet KURS, hvor fem sjællandske kunstmuseer har brugt kunst i det offentlige rum til at sætte fokus på hver sit landskabstema.
Kunstkøbet indgår naturligt i Køge Kyst-projektet. For partnerne bag byudviklingen Køge kommune og Realdania Areaudvikling, har det nemlig været en central del af visionen, at kulturen skal være drivkraft for udviklingen.
Målet er at skabe interesse for og liv i den nye bydel, allerede inden den anlægges, og nye bygninger opføres.

Kunstværket

Kunstværket "Skumring!" af Sonja Lillebæk. (Pressefoto).

Kulturpulje

Midlerne til kunstværkerne kommer fra Køge Kysts kultur-, kvalitets- og markedsføringspulje, der har som formål at støtte kulturelle aktiviteter og udvikling af særlige kvalitetstiltag i byudviklingsprojektet.
- Det er planen, at der i de kommende år skal gennemføres en bred vifte af midlertidig kulturaktiviteter, som både kan være finkulturelle og bredt folkelige. Alle, der har en god idé og er parat til at gennemføre den, kan søge om midler fra puljen via www.koegekyst.dk , oplyser Peder Lind Pedersen på vegne af Køge Kyst, Havnen 39 i Køge.
pm

Kunstværket

Kunstværket "Time Machine" af Tanja Rau. (Pressefoto).

Publiceret 27 April 2010 05:45