Verdensdagen for vand markeres i uge 22 og 23.

Verdensdagen for vand markeres i uge 22 og 23.

Vandfest i to uger

800 børn markerer FN¿s Verdensdag for Vand på Spildevandscentret

Spildevandscentret giver gratis bustransport til særarrangement for Hvidovres skoleelever.

Sammen med UNICEF inviterer Spildevandscentret skolebørn fra på besøg til et gratis særarrangement for at markere FNs Verdensdag for Vand. Besøget tager udgangspunkt i emnet ¿rent vand og sanitet¿ og eleverne får indblik i, hvordan vand både er en livsnødvendig ressource, men også et altødelæggende problem i flere verdensdele. Undervejs kommer børnene rundt på anlægget, og de kommer helt tæt på rent og beskidt vand, når de ser mikroskopprøver på storskærm. Alle har ret til rent vand og sanitet Vi kan ikke leve uden vand. 70 % af kroppen består af vand. Når infrastrukturer bliver ødelagt pga. krig, naturkatastrofer, eller slet ikke findes, forsvinder adgangen til det livsnødvendige rene vand. Det er heller ikke muligt at komme ordentligt af med det brugte vand - spildevandet. Spildevand i gaderne og dårlig hygiejne kan have katastrofale konsekvenser og f.eks. resultere i dødelige epidemier. Alle har ret til rent vand og sanitet, også børn. Når UNICEF arbejder i verdens brændpunkter, er en væsentlig opgave at sikre, at der er adgang til rent vand og sanitet. Det kan være ved at bygge brønde og toiletter, uddele vandrensetabletter eller undervise i håndhygiejne. Vi har ikke altid været gode til at rense spildevand i Danmark. I H.C. Andersens tid blev København f.eks. ramt af en koleraepidemi, hvor 5.000 døde, hvilket svarede til ca. 10 % af byens borgere. Siden har vi udviklet vores kloaksystemer og forbedret rensningen af spildevand, men problematikken er stadigvæk aktuelt i dag. Verdensdagen for Vand bliver markeret i uge 22 og 23, hvor Spildevandscenter Avedøre giver gratis transport til skolerne, så klasserne let kan komme til og fra særarrangementet. I løbet af de to uger når omkring 800 skolebørn at komme på besøg. Spildevandscenter Avedøre har normalt gratis undervisning for skolerne og i 2009 var besøgstallet oppe på mere end 6.200. Besøgstjenesten er et tilbud til Spildevandscentrets ejerkommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. Besøgstjenesten har som mål gennem aktiv og direkte formidling at skabe bevidsthed og stillingtagen hos den enkelte forbruger om betydningen af spildevandsrensning i relation til miljø, sundhed og samfund. oashvidovreavis.dk

Publiceret 27 April 2010 09:00