Aarrebo Pedersen: - Jeg græmmes!

Aarrebo Pedersen: - Jeg græmmes!

NOGET VÆRRE POLITISK KANDESTØBERI...

Ungdomsskolen til Engstrandskolen, - det kan kun gå galt, mener BENT AARREBO PEDERSEN:

Det er noget værre politisk makværk og politisk kandestøberi at flytte Undgdomsskolen fra de nuværende velfungerende lokaler til skolebrug på Næsborgvej ud på Engstrandskolen til en både lokalemæssig, arbejdsmæssig og pædagogisk set for den daglige ledelse og for dagskolen temmelig forringet lokalesituation.

Først for at kunne sælge skolens lokaler på Næsborgvej som financieringsgrundlag for flytning. Og nu, hvor salg er erkendt umuligt til en acceptabel pris, for at give plads til et profilcenter under arbejdsmarkedsforvaltningen. Politisk bragesnak! Det er pædagogisk, lokalemæssigt og også økonomisk set både på kort og langt sigt en politisk uansvarlig løsning. Næsborgvej kan bedst bruges til Ungdomsskolen. Det er Næsborgvej veludviklet til gennem mange år. Meldingen i Hvidovre Avis den 20. april om, at de kr. 1,9 mill., det budgetmæssigt vil koste at flytte og indrette lokalerne til Ungdomsskolen på Engstrandskolen, vil være tjent hjem på 4 år, fordi man venter, at skolen årligt vil spare en halv million på driften, er politisk bragesnak. Jeg kan ikke få øje på den halve million. Tværtimod. Det vil ud over de 1,9 mill.for kommunen koste skolen flere hundrede tusinde, de kommende år, at gøre omgivelserne godt nok anvendelige. Og trække tæppet økonomisk væk under Ungdomsskolen. Som medlem af Ungdomsskolens bestyrelse siden 16. maj 1994, i nu 16 år, de seneste år som næstformand, kan jeg kun anbefale, at kommunalbestyrelsen omgående trækker flytningen tilbage. En flytning NU til sommer til lokaler, der endnu ikke har set en håndværker, er tidsmæssigt set det rene galimatias og sjakren med Ungdomsskolens overlevelsesmuligheder både pædagogisk og økonomisk . Jeg føler mig lige nu overhovedet ikke stolt over at være næstformand for bestyrelsen. Tværtimod. Jeg græmmes. Med venlig hilsen Bent Aarrebo Pedersen

Publiceret 27 April 2010 09:00