VI SKAL OVERHOLDE REGLER OG LOVE

Social- og Sundhedsdirektør KIT CLAUDI med svar til Karin Ortmann:

Karin Ortmann kommer i et læserbrev den 20. april med et hjertesuk, hvor hun giver udtryk for, at hun har været uheldig med tilpasningen af høreapparater fra høreklinikken på Bispebjerg Hospital.

I forhold til høreapparater har Hvidovre kommune, ligesom de øvrige kommuner i Danmark, aftaler med de offentlige høreklinikker på hospitalerne og med godkendte, private leverandører af høreapparater. Hvis en speciallæge i øre-, næse-, halssygdomme henviser til høreapparatbehandling bestemmer man selv, om man vil behandles og få høreapparater gratis fra det offentlige sygehusvæsen eller have tilskud til at købe høreapparater hos en godkendt, privat forhandler. Men uanset hvor man får høreapparaterne, skal de fungere. Hvis de ikke fungerer efter hensigten skal man derfor henvende sig der, hvor høreapparaterne er købt. Der er forskellige regler for udskiftning af høreapparater, men overordnet set er det således, at hvis ens hørelse har ændret sig så meget, at høreapparatet ikke kan reguleres, så det passer, er der mulighed for at få det udskiftet. Der er ligeledes en regel om, at hvis et hjælpemiddel bliver uanvendeligt eller går tabt på grund af f.eks. brand eller tyveri, er der mulighed for at få et nyt. På høreapparater fra det offentlige sygehusvæsen er der fire års garanti. Der er derfor en forventning om, at apparaterne kan bruges i fire år. Tilskud til køb af høreapparat fra en godkendt, privat leverandør kan kun fås hvert fjerde år. Derfor kan kommunen ikke give tilskud til høreapparater, der anskaffes fra en privat leverandør, før der er gået fire år. Jeg kan godt forstå, at du er ivrig for at finde de rigtige høreapparater, men kommunen skal selvfølgelig overholde regler og love, ligesom vi er nødt til at varetage kommunens økonomi. Jeg kan kun opfordre til, at du holder kontakt til Høreklinikken på Bispebjerg Hospital, så I sammen bruger dine nyvundne erfaringer til at finde den bedste løsning på dit høreproblem. Med venlig hilsen Kit Claudi Social- og Sundhedsdirektør Hvidovre Kommune

Publiceret 27 April 2010 09:00