Efter byrådets forårsseminar på Kolle Kolle i Værløse var den lokale presse indbudt til pressemøde, hvor de forskellige partier redegjorde for deres synspunkter på de forskellige sager, som havde været på dagsordenen. (Foto: Erling J.)

Efter byrådets forårsseminar på Kolle Kolle i Værløse var den lokale presse indbudt til pressemøde, hvor de forskellige partier redegjorde for deres synspunkter på de forskellige sager, som havde været på dagsordenen. (Foto: Erling J.)

Erhvervsprofilen skal skærpes

Byrådet varsler en mere aggressiv erhvervsprofil for Roskilde Kommune

Af
Louise Lauritsen

Roskilde Kommune skal i offensiven for at tiltrække flere arbejdspladser til området. Det er en af konklusionerne på byrådets forårsseminar, som blev holdt mandag 26. og tirsdag 27. april i Nordsjælland. - Vi kan på sigt komme til at miste op mod 2.000 arbejdspladser på Roskilde Sygehus, og derfor skal vi styrke vores erhvervsprofil, sagde borgmester Poul Lindor Nielsen umiddelbart efter seminarets afslutning. Den besked blev modtaget med glæde hos Venstre. - Vi er positivt overrasket over, at Socialdemokraterne sætter fokus på erhvervslivet nu. Det er vi glade for, og der er behov for at få erhvervslivet i tættere dialog med byrådet, sagde Evan Lynnerup. Også hos SF er man med på at omforme den nuværende erhvervsstrategi til en egentlig erhvervspolitik og knytte tættere bånd mellem erhvervsliv og byråd, end der er i dag. For Socialdemokraterne handler det om arbejdspladser. - Der er behov for en mere aggressiv og fokuseret erhvervspolitik, end vi har i dag. Vi kan ikke længere vente på, at folk kommer til os, så vi er nødt til at have en mere aggressiv linje i forhold til at tiltrække virksomheder, slog Joy Mogensen fast.

Mange ideer

Der er enighed i byrådet om det overordnede ønske om et stærkere erhvervsliv. Men lige efter seminaret stod det samtidig klart, at politikerne ikke har drøftet konkrete tiltag. - Vi skal tiltrække nye virksomheder på de rigtige vilkår, lød meldingen fra den Radikale Ingelise Hansen. - Det er stadig de højteknologiske virksomheder, der er spændende at få til byen, sagde Venstres Evan Lynnerup. - Der venter gode diskussioner om, hvordan vi skaffer flere arbejdspladser også ud over videnarbejdspladserne, tilføjede Joy Mogensen. Fra borgmesterens side lød et ønske om tilladelse til at udlægge mere erhvervsjord, mens han samtidig understregede vigtigheden af Roskilde som en forsknings- og uddannelsesby, hvilket også giver mange arbejdespladser. - Udviklingshuset Sjælland skal også være med til at trække flere arbejdspladser til Roskilde og rent lokalplanmæssigt skal vi måske være lidt mere fleksible og i offensiven, så f.eks. nogle af lavpris-supermarkederne kan komme til byen, sagde Poul Lindor Nielsen. De Konservatives Lars Lindskov erindrede samtidig om, at de virksomheder, byen allerede huser, skal behandles godt. - Roskilde ligger unikt på Sjælland med RUC og Risø. Vi har alletiders mulighed for at lave en clean-tech-park ved Risø. (rent teknologi, red.). Men der skal handling bag ordene, huskede Evan Lynnerup sine byrådskolleger på. Det bliver nu Økonomiudvalget, som skal arbejde videre med en ny og mere aggressiv erhvervspolitik for Roskilde. Politikken vi ikke blive en del af fyrtårnsstrategierne, men den vil være en grundlæggende strategi for kommunen. sol@roskildeavis.dk

Publiceret 29 April 2010 11:00