(Modelfoto: Colourbox).

(Modelfoto: Colourbox).

Flere penge til "Båndet"

Af
ark

"Båndet" - et projekt på Enghøjskolen for primært drenge fra 12-15 år, som har vanskeligt ved at indpasse sig skolen - er en succes. Og nu har skolen i Avedøre Stationsby søgt om penge til at fortsætte projektet frem til jul 2011.
På Skoleudvalgsmødet i aften skal politikerne beslutte om man vil imødekomme skolens ansøgning eller kommunens indstilling. Herfra anerkender man nemlig projekt "Båndets" succes – men man indstiller blot at tildele skolen penge til projektet i resten af 2010.
- Fremadrettet foreslås det, at skolen afsætter midler af egen drift til "Båndet", så de kan fortsætte det gode arbejde omkring den inkluderende skole.
Det bliver formentlig i aften afgjort at finansiere midler af SSP puljen - med 72.000 kr.

Publiceret 29 April 2010 10:46