Solrød Rådhus. (Arkivfoto: DS).

Solrød Rådhus. (Arkivfoto: DS).

Lars Wilms stopper i Solrød kommune

Solrød kommune skal have ny kommunaldirektør

JOBSKIFTE : Lars Wilms stopper som kommunaldirektør i Solrød kommune efter godt 7½ år i stillingen for at tiltræde som kommunaldirektør i Egedal Kommune.
- Jeg har ønsket Lars held og lykke med det nye job, som ligger i naturlig forlængelse af hans karriereforløb, udtaler borgmester Niels Hörup og fortsætter:
- Lars har ydet en lang og gedigen indsats, som 3 byråd har sat pris på.
Resultatet kan blandt andet ses i form af, at Solrød kommune er kommet godt igennem kommunalreformen, der over en nat gjorde Solrød kommune til en af landets mindste kommuner. Solrød Kommune har i dag en meget decentral organisation med høj grad af delegation af kompetence fra det politiske niveau til institutions-, skole og ældrelederne.
Organisationens virke er præget af tillid og karakteriseret ved nøgletal, der viser en høj grad af effektivitet. Den seneste tilfredshedsmåling blandt borgerne viste, at knap 90% er tilfredse eller meget tilfredse med at bo i Solrød kommune. Den seneste trivselsmåling blandt personalet viste, at godt 95% er tilfredse eller meget tilfredse med at arbejde i Solrød kommune.
Solrød kommune har også draget nytte af kommunaldirektørens store erfaring og loyalitet, da tidligere borgmester Mogens Baltzer måtte trække sig tilbage pga. alvorlig sygdom og hans alt for tidlige død medførte et politisk vakuum i tiden op til kommunalreformen.
- Som ny borgmester efter valget i 2006 oplevede jeg at blive modtaget med åbenhed af Direktionen og mit samarbejde med kommunaldirektøren har været kendetegnet ved fælles overordnede værdier for folkestyret og ærlig tale, når der har været flere veje til målet, siger borgmesteren.
Den internationale økonomiske krise har sat nye økonomiske rammebetingelser for kommunerne.
Det bringer også Solrød kommune og Solrød Byråd i en udfordrende situation i de kommende år.
- Vi må indrette os på nye vilkår og jeg vil ikke skjule, at vi går svære tider i møde med besparelser, siger Niels Hörup og fortsætter:
- Jeg vil derfor tage initiativ til, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget i forbindelse med ansættelse af en ny kommunaldirektør tager stilling til, hvilke veje vi kan gå samt vurdere om ledelses- og organisationsstrukturen skal justeres.
pm

Publiceret 29 April 2010 06:30