Kommentar til lederen den 24. april

Halvdelen af Lørdags Avisens leder den 24. april 2010 handler om BKB (Brugerforeningen for Køge Byfællesantenne)

I omh. leder kommer redaktør Jørgen Petersen med meninger om, hvem de personer er, som har deltaget i BBK's generalforsamlinger.
Han deler dem op i to politiske grupper – dem der vil føre retssag mod Køge Kommune og dem, der vil opløse foreningen – og muligt en tredje mindre gruppe af menige borgere.

Jeg hører nok til den tredje gruppe, som der formentlig er flere af end redaktøren tro. Jeg ønsker ikke nødvendigvis at føre sag mod Køge Kommune, men blot at bevare foreningen, indtil der forligger en afgørelse i en næsten identisk sag fra Esbjerg, hvor en gruppe borgere har stævnet Esbjerg Kommune for salg af en fællesantenne og stoppet pengene i kommunekassen.

Hvis Esbjerg Kommune vinder omhandlede sag, så bliver der formentlig ikke brugt nogle af foreningens midler på en sag mod Køge Kommune, idet BKB så kan opløses.

I lederen gør redaktøren meget ud af, at den en gruppe vil bruge foreningens midler på en retssag, mens den anden mener, at midlerne skal bruges på kulturelle formål, jfr. foreningens vedtægter. Jeg vil godt gøre redaktøren og andre opmærksom på, at man ikke nødvendigvis – ved en evt. retssag - skal bruge forenings midler, idet man evt. kan søge og muligt få fri proces. Samtidige vil jeg også godt gøre opmærksom på, at der ikke står noget i vedtægterne om, at foreningens midler skal bruges til kulturelle formål.

Jfr. vedtægternes § 12, stk. 1 så tilhøre foreningens midler medlemmerne.

Redaktøren starter sin leder med "et stort tillykke til Finn Buch Petersen, Doris Rasmussen, John Danielsen, Per Christiansen m.fl., som nu i et par omgange er gået sejrrigt ud af kampen om magten i BKB."

Jeg sætter et meget stort spørgsmålstegn ved redaktørens lykønskning, idet den formentlig ikke er ærligt ment, men nærmest ironisk, idet han senere i lederen virker meget negativ i sin beskrivelse af de pgl. Jeg citerer: "Det er personer, som føler en vis tilfredsstillelse ved at gøre sager til deres "mærkesager", og som er vant til at protestere, og som (næsten) altid er utilfreds med et eller andet."
Publiceret 29 April 2010 09:00