Arkivfoto.

Arkivfoto.

89 kommunale stillinger i farezonen

Bliver budget-forslaget fra Socialdemokraterne, SF og Radikale vedtaget, så står 89 medarbejdere ved Roskilde Kommune til at miste deres job. Det går hårdest ud over børneområdet

Af
Louise Lauritsen

89 stilinger i Roskilde Kommune bliver sparet væk, hvis det budget-forslag, som netop nu er sendt i høring rundt om i kommunen, bliver vedtaget.
Det er Socialdemokraterne, SF og Radikale, som lægger stemmer til budget-forslaget, men der kan dog ske ændringer i forslaget frem til den endelige godkendelse af budget 2011 i Roskilde Byråd onsdag 13. oktober.
Det er som før sommerferien især Skole- og Børneområdet, som må lægge ryg til store besparelses-forslag. I alt har Skole- og Børneudvalget skulle finde besparelser for minimum 34,5 mio. kr.
Blandt de spareforslag, som vil koste rigtig mange arbejdspladser, er tre lukkeuger i daginstitutionerne i sommerferien. Bliver dette forslag gennemført, kan kommunen spare 9,5 mio. kr. pr. år, hvilket svarer til 26 fuldtidsstillinger i institutionerne.
Tre lukkeuger i SFO'erne er også på dagsordenen, og det vil tilsvarende koste 26 fuldtidsstillinger, mens kommunen her kan indkassere en besparelse på 8,2 mio. kr.
Et andet politisk ønske er, at lærerne skal til at undervise noget mere. Dermed kan kommunen spare fire mio. kr. om året, og det vil samtidig betyde et farvel til op mod 20 lærer på de kommunale skoler.
I alt lægger budget-forslaget altså op til fyring af 72 medarbejdere på Skole- og Børneområdet i Roskilde Kommune.

Kultur og administration

Kultur- og Idrætsudvalgets område må også holde for i spareplanerne, og her er otte job i farezonen. Det glæder fire fuldtidsstillinger på Kildegården og Gråbrødre Skole. Forslaget går på at spare 1,5 mio. kr. på driften af de to store bygninger. Endelig kan en besparelse på bibliotekterne også skære fire stillinger ud af budgettet og dermed spare kommunen for to mio. kr. pr. år.
På Økonomiudvalgets område er en række forskellige forslag sendt i høring. Det drejer sig blandt andet om en besparelse på fem stillinger på rengøringen i administrationen, tre stillinger i Borgerservice og en enkelt stilling på Beredskabsstationen, som foreslås nedlagt. I alt otte stillinger som skulle kunne spare kommunen for 2,2 mio. kr.

Høring via hjemmeside

Budget-forslaget er i høring frem til 20. september.
Som noget nyt foregår selve høringsprocessen via kommunens hjemmeside, hvor de høringsberettigede parter kan afgive deres bemærkninger. Høringsberettigede er bl.a. brugerbestyrelser og samarbejdsorganer. Høringshjemmesiden findes på adressen www.roskilde.dk/budgethøring.
Borgerne får også mulighed for at kommentere budgetforslaget på kommunens hjemmeside. I dag åbner kommunen en debatside, hvor man kan skrive sin mening om budgettet. Det kan man gøre på www.roskilde.dk/budgetkommentar.

sol@roskildeavis.dk

Publiceret 01 September 2010 11:00