Gulerødder frem for nærvær??

Jeg har i dag læst et positivt og indlevende oplæg i Roskilde Avis skrevet af vores borgmester, der handlede om børnesundhed i forbindelse med Sundhedsdagen. Jeg kunne ikke være mere enig med Poul Lindor. Folkesundheden er vigtig og selvfølgelig er det os som forældre, der skal hjælpe børnene til at få en sund livsstil. Og da vores børn i dag tilbringer størstedelen af deres dagligdag i institutioner, virker det da også naturligt, at disse instanser hjælper børnene på vej. Men her ender min begejstring for Poul Lindors indslag så også - brat! Det er ikke mere end et par måneder siden de første besparelser på skole-børneområdet blev tvunget igennem, fulgt på vej af demonstrationer og højlydte læserbreve i Roskilde Avis. Det er tilsyneladende blevet glemt af borgmesteren, at vi er i gang med en kommunal spare-runde, der i sidste ende ikke efterlader andet overskud i institutionerne, end blot opbevaring og overvågning af børnene. Hvor er det grotesk, at bede pædagoger og lærere om at poste mere tid og flere resurser i børns vægt, når der bliver færre hænder til at gøre det samme arbejde som hidtil! Når nu vi skal spare, så lad os spare på al den snak om børns overvægt, til der igen er penge at poste i børne-skoleområdet. Jeg finder det tarveligt og misvisende, at Poul Lindor vælger at portrættere sig selv som en moderne Robin Hood, der gør hvad han kan for at vores børn kan blive sunde, raske og rørige, når han i virkeligheden er prins John, der bliver ved med at tage fra de mest magtesløse i samfundet - børnene. Som forælder til to børn, fanget midt i spareknivens centrum, vil jeg langt hellere høre, at mine børn er blevet set og hørt, frem for en beretning om, at de har spist gulerødder og løbet 5 kilometer. Hvis børn er i trygge rammer, i kontakt med voksne, der er engagerede og nærværende, bliver styrket i deres selvfølelse og sociale kompetencer, så skal de nok selv finde ud af, at spille fodbold og sjippe i frikvartererne. Kære borgmester, lad være med at fylde vores børn med kandiserede ord fra tomme skatkister. Det bliver de ikke sundere af. Pia Helena Skjoldby Foss, Roskildevænget 29, sttv

Publiceret 01 September 2010 07:00