Ikke vores udstilling

I udgaven af Roskilde Avis for onsdag den 25. august bringes der på side 61 to læserindlæg om den løbende kunstudstilling på Roskilde Rådhus.
Af indlægget af Bjørn Atlar fremgår det, at det er Roskilde Kunstforening, der har arrangeret denne udstilling.
Det er det IKKE!
Udstillingen er arrangeret af persoalekunstforeningen ved Roskilde Rådhus. Og det er noget helt andet.
Roskilde Kunstforening har intet med denne udstilling at gøre.
Dette bedes bragt til offentlighedens kundskab.
Jens Pederssen
formand for Roskilde Kunstforening

Publiceret 01 September 2010 08:00