Der sukkes efter mere samarbejde i Hornslets idrætsliv

Idrætslivet i Hornslet har svært ved at få mange løse ender til at nå sammen

Af
Af Mogens Greve

Hornslet Motionscenter ønsker at forblive en selvstændig forening men udtrykker ønske om at samarbejde med både Hornslet IF og Hornslet Hallerne.
Hornslet Idrætsforening efterlyser større samarbejdsvilje hos Hornslet Motionsforening og ønsker at styrke samarbejdet med Hornslet Hallerne, så der blandt andet opstilles nogle fælles mål.
Hornslet Hallerne er trætte af, at Hornslet IF og Hornslet Motionsforening udtaler sig i pressen om kritikpunkter og ønsker et godt samarbejde med alle brugerne.
Hornslet IF arbejder på at skabe større samhørighed internt i foreningen.
Hornslet Hallerne arbejder fortsat med planer om en ny hal 3 - Hornslet IF har ændret holdning og ønsker hellere fleksible multirum end en ny hal.
Både Hornslet IF og Hornslet Motionscenter er repræsenteret i halbestyrelsen.

Fleksible multirum
Hornslet IF har længe råbt på en ny hal 3, og det har Hornslet Hallerne arbejdet for.
”På en foreningsweekend i foråret kom vi frem til, at det måske mere er fleksible multirum, vi mangler end en ny hal 3,” siger formand for Hornslet IF, Anja Nielsen.
Derfor kan hun godt forstå, hvis nogen i halbestyrelsen er frustrerede over holdningsændringen.

”Vi har siden fået frigjort noget plads efter indførelse af bookingsystem, hvilket dækker en del af vores nuværnde behov.”
Anja Nielsen fortæller, at gymnastikafdelingen også har et ønske om at flytte fra skolens gymnastiksal til hallen - og blandt andet gerne vil have en springgrav.

Samarbejde
”Jeg mener ikke, at Hornslet IF har et dårligt samarbejde med halbestyrelsen, men vi vil gerne have et endnu tættere samarbejde om nogle fælles mål.”
Alt imens Hornslet IF har meldt ud, at hal 3 ikke mere står øverst på ønskelisten, arbejder Hornslet Hallerne videre med byggeplanerne for hal 3.

”Hornslet Hallerne ønsker det bedste samarbejde med alle brugere,” siger bestyrelsesformand i Hornslet Hallerne, Gert Jakobsen.
”Jeg mener ikke, at vi har udestående med nogen, og der ligger ingen åbne sager på bestyrelsens bord, som der ikke er svaret på.”

null

Publiceret 06 September 2010 06:00