Køge henter inspiration på energi-øen Samsø

Agenda 21-udvalget havde stort udbytte af studietur til Samsø, der har investeret store millionbeløb i alternativ energi.

Af
Martin Rasmussen

"Hvor er det livsbekræftende at opleve et sted, hvor de har gjort det vi andre går og drømmer om. Lad os nu komme i gang her i Køge! Når Samsø kan, så kan vi også!"
Sådan siger formanden for Køge Kommunes Agenda 21-udvalg, Erling Larsen (S), efter at en stor gruppe fra udvalget bestående af kommunalpolitikere, lokale foreningsrepræsentanter og embedsmænd netop har været på studiebesøg til Samsø for med egne øjne og ører at erfare, hvordan Samsø har formået at blive CO2-neutral og selvforsynende med energi på under ti år.
Der er godt 4000 indbyggere på Samsø - et tal der stadig er faldende. Alligevel er det lykkedes at etablere en række små og store andelsejede biogasanlæg og fjernvarmeanlæg fordelt rundt omkring på øen samt store hav- og landvindmøller.

Samsø Kommunes rolle

Samsø Kommune er gået foran og har investeret store millionbeløb for at sætte skub i udviklingen. Kommunen ejer for eksempel fem af de i alt ti havvindmøller syd for øen, der medvirker til, at øen nu er nettoeksportør af strøm. Hver mølle har kostet kommunen omkring 25 millioner kroner, og de fem møller giver i dag et nettooverskud til kommunen på cirka tre millioner kroner om året. Om ganske få år er anlægsinvesteringen betalt, hvorefter møllerne vil være et rent profitforetagende for kommunen og alle de private investorer.
På Samsø Energiakademi hørte Agenda 21-udvalget om den udviklingsproces, øen har været igennem. Her blev der særligt lagt vægt på samarbejdet mellem lokale ildsjæle, politikere og embedsfolk, der har drevet udviklingen.
Køge Kommune er da også i gang. Der ligger blandt andet planer for fjernvarmeudbygning, og kommunen er i dialog med flere virksomheder om biogasproduktion. Agenda 21-udvalget opfordrer også Køges virksomheder til at overveje de mange spændende muligheder for alternativ energiforsyning, der findes i dag.
- Vi skal ikke være så skeptiske og tilbageholdende med at prøve nye veje med CO2-begrænsende energiløsninger. Erfaringerne fra Samsø og mange andre steder viser, at investering i moderne, vedvarende energiløsninger oftest er en rigtig god forretning, siger Erling Larsen.

Publiceret 06 September 2010 13:00