Pengene fosser fortsat ud af Roskilde Bank

I løbet af dette års første seks måneder har Roskilde Bank tabt yderligere 2,1 milliard kroner

Af
Louise Lauritsen

Selvom Roskilde Bank er under afvikling, så er den stadigvæk pengeinstitut for 6.800 privatpersoner og 3.400 virksomheder. I løbet af første halvår 2010 er banken ellers lykkedes med at få sendt 1.400 private videre til andre banker, mens 700 virksomheder er kommet ud af Roskilde Bank.
"Afviklingen skrider planmæssigt frem." konkluderer banken i halvårsrapporten.
Af den fremgår det også tydeligt, at pengene fortsat fosser ud af banken. 2,1 milliard kroner er tabt i løbet af årets første seks måneder.
"Nedskrivningerne skal ses i lyset af bankens store ejendomseksponering, som ofte er karakteriseret ved at være ufærdige projekter, dårligt drevne eller dårligt beliggende ejendomme. Hertil kommer et fortsat presset ejendomsmarked og vigende kreditkvalitet på kundeengagementer, hvor kunder der tidligere vurderedes at kunne overleve nu må restruktureres eller afvikles i konkurs.", skriver Roskilde Bank.
Den har lavet ejendomsselskabet Rosk Ejendomme, hvor mange af bankens byggeprojekter ligger og venter på bedre tider, så de kan blive solgt til en ordentlig pris. Byggerierne har en samlet værdi på mere end en milliard kr.
Men det er ikke nok til at forhindre yderlige tab i banken, som regner med at måtte overtage endnu flere ejendomme i den kommende tid.
"Derfor kan der være risiko for yderligere nedskrivninger i 2010.", forudser Roskilde Bank.

sol@roskildeavis.dk

Publiceret 06 September 2010 11:32