Greve-borgmester Hans Barlach tager første spadestik til nyt plejecenter, sammen med udvalgsformand Kai O. Svensson.

Greve-borgmester Hans Barlach tager første spadestik til nyt plejecenter, sammen med udvalgsformand Kai O. Svensson.

Første spadestik til nyt plejecenter

Borgmester og udvalgsformand stikker spaden i jorden

Torsdag den 9. september 2010 er dagen, hvor borgmester Hans Barlach og Kai O. Svensson, Social- og Sundhedsudvalgets formand, sætter spaden i jorden, for at markere starten på byggeriet af et nyt plejecenter i Karlslunde.

Plejecenteret, der forventes at stå færdigt i 2012, bliver det største samlede byggeri, der sættes i gang efter kommunalreformen i 1970.

Det nye center vil blive opført med den nyeste grønne teknologi med "grønne" tage og energi-besparende løsninger.

Der er tænkt på et godt indeklima med lyse boliger og fællesarealer, der tager hensyn til både beboere, pårørende og personale.

Byggeriet sættes i gang med det første spadestik torsdag den 9. september 2010 klokken 14.00 på Karlslunde Parkvej, tæt ved karlslunde Station.

Både borgmester Hans Barlach og udvalgsformand Kai O. Svensson vil holde taler i forbindelse med arrangementet, hvor der også bydes på et let traktement.

Publiceret 09 September 2010 09:44