Ingen jobfest i Roskilde Kommune

Midt i de største besparelser i mands minde i Roskilde og i mange andre kommuner melder Politikens tophistorie på forsiden 1. september om en jobfest i kommunerne. Jeg ved ikke, hvor festen er foregået, men Roskilde Kommune har i hvert fald ikke deltaget i den. Politikens tal viser, at antallet af ansatte i kommunerne er steget i perioden maj 2009 – maj 2010. I Roskilde Kommune siger vore egne tal, at vi er gået fra 6.608 til 6.958 fuldtidsansatte. Men kigger man lidt bag tallene, ser virkeligheden noget anderledes ud. I den nævnte periode har kommunen overtaget det statslige jobcenter med 14 medarbejdere. Vi har overtaget fire institutioner med omkring 190 fuldtidsansatte fra Region Sjælland. Vi har overtaget ambulancekørsel i Køge- og Greveområdet med 64 reddere. Vi har udvidet antallet af medarbejdere, der er i løntilskudsjob og lignende særlige ordninger fra 217 til 296, en stigning på 78. Og vi har ansat 118 flere elever og praktikanter, hovedsaligt inden for hjemmeplejen og på det pædagogiske område. Kommunen er jo faktisk blevet på-lagt af regeringen at tage flere elever og praktikanter ind og at opfylde en kvote af medarbej-dere med løntilskud. Når så antallet af ansatte stiger som følge af det, er det vel ikke noget, vi skal bebrejdes? Færre ansatte i Roskilde Trækker vi disse ændringer fra, så er antallet af fuldtidsansatte i Roskilde kommune faldet fra 6608 til 6494 eller med 114 fra maj 2009 til maj 2010. Og ser vi fremad, vil tallet falde yderli-gere, når virkningerne af de aktuelle besparelser slår igennem og der nedlægges ca. 200 stillinger. Der er heller ikke tale om en eksplosion i administrationen, som indenrigsminister Bertel Haarder siger i sin kommentar til Politikens tal. Antallet af kontormedarbejdere er samlet set uændret i Roskilde Kommune, når vi ser bort fra overtagelsen af jobcenteret og de nye institutioner fra regionen. Og med de besparelser, byrådet har gennemført for nylig, er der nu et regulært fald med 40 færre ansatte i administrationen. Antallet af akademikere i Roskilde Kommune er steget med ni fra maj 2009 til maj 2010. Nogle af dem er finansieret af penge, kommunen har fået fra fonde til konkrete udviklingsprojekter, så de er ikke en kommunal merudgift. Og så skal man i øvrigt huske, at akademikere i en kommune er et vidt begreb. Det er ikke kun bureaukrater, men fx også psykologer og skole-tandlæger, der direkte yder borgerservice, og biologer, der arbejder med miljøbeskyttelse. Der findes tre slags løgne: almindelige løgne, forbandede løgne og statistik, sagde statsmanden Disraeli. Så vidt vil jeg ikke gå. Men går man ikke bag om tallene, kan man nemt komme til forhastede og forkerte konklusioner. Poul Lindor Nielsen Borgmester i Roskilde Kommune

Publiceret 09 September 2010 08:00