Bred tunnel under Køge Station

Køge Kyst har nu offentliggjort resultatet af konkurrencen om en udviklingsplan for området mellem Køges bymidte og vandet. Dommerkomitéen glæder sig over et solidt udgangspunkt for det videre arbejde, med stærke elementer hos alle fem hold - særligt hos Hold Vandkunsten.
- Det er et utrolig perspektivrigt resultat. Der er kommet mange konkrete bud på, hvordan vi kan skabe en attraktiv, moderne bydel, som hænger smukt sammen med det gamle Køge, og som ikke findes magen til i andre byer. Og samtidig har vi fået nogle meget kvalificerede bud på, hvordan visionspunkterne kan blive til virkelighed.
Så positiv er borgmester Marie Stærkes reaktion på de fem konkurrenceforslag, som Køge Kysts bestyrelse og rådgivere har brugt tiden efter sommerferien på at granske, vurdere og drøfte med borgere og interessenter.
Ifølge dommerbetænkningen har Hold Vandkunsten leveret det samlet set stærkeste forslag til udviklingsplan, og de fire øvrige hold har hver især bidraget til at belyse særlige problemstillinger af stor betydning for det videre arbejde.

Sammenhængende kulturstrøg

Dommerkomitéen har været meget optaget af forslag hos flere hold om et kulturstrøg, der binder bymidten og de nye kvarterer sammen.
- Vi mener, at en sådan forbindelse bør være rygraden i udviklingen af Køge Kyst og etableres så hurtigt som muligt - og der er i forslagene rig inspiration at hente til interessante byrum i form af sidegader, pladser, oplevelser mv., der kan etableres i tilknytning til det gennemgående strøg, siger bestyrelsesformand Jørgen Nue Møller.
En anden topprioritet er Stationsområdets nye handelskvarter, som med en høj koncentration af butikker og stærk tilknytning til den eksisterende bymidte skal styrke byens handelsliv. Også etableringen af et stærkt erhvervsmiljø på Collstropgrunden og boliger på Søndre Havn vil være i fokus i de første faser.
Dommerkomitéen ønsker desuden at arbejde videre med forslagene til en bebyggelse, der passer til Køge og har et godt samspil mellem nyt og gammelt, at bevare nogle eksisterende bygninger samt spor af havnedriften og ikke mindst at udnytte nærheden af vand og natur.

Passage af banen

Nogle af de store udfordringer i konkurrencen har været indenfor infrastruktur, trafik og parkering - ikke mindst problemet med jernbanen som trafikal barriere.
- Vi vurderer, at forslaget om en bred tunnel under banen er den mest hensigtsmæssige niveaufrie passage for fodgængere og cyklister, og vi har en række forslag til biltrafikkens afvikling og til parkering, som skal analyseres nærmere, siger projektchef Jes Møller.
Dommerkomitéen vil virkeliggøre en kulturstrategi, der aktiverer forbrugere og producenter af kultur og får dem til at arbejde sammen.
Komitéen er positiv over for tanken om at gøre Danish Agros silo, ØA-bygningen, til kulturhus, at bringe Teaterbygningen tilbage til sit oprindelige udseende og at oprette et nyt center for vandsport.
Også bæredygtigheden har igennem hele forløbet været et centralt omdrejningspunkt.
- Konkurrencen har givet mange gode forslag til minimering af energiforbrug i bygninger og til at fremme sundheden ved at bruge grønne detaljer og vand - og ved at udnytte stationsnærheden til at animere til, at man vælger cyklen, toget eller bussen frem for bilen.
Og så lægger vi meget stor vægt på den sociale mangfoldighed med boliger for alle, ikke mindst på Søndre Havn, siger Mette Lis Andersen, direktør i Realdania Arealudvikling.
I dommerbetænkningen, som kan downloades på Koegekyst.dk, kan man se den samlede vurdering af de fem forslag og læse om de mange inputs fra borgere og interessenter i processen.
Nu skal Køge Kyst arbejde videre hen imod en endelig udviklingsplan, og her vil borgerne og interessenterne også blive inviteret til at deltage.
Følg med på:
www.koegekyst.dk
red

Publiceret 12 September 2010 13:30