Frimenighedspræst i Thisted Peter Haandsbæk Jensen holder foredraget

Frimenighedspræst i Thisted Peter Haandsbæk Jensen holder foredraget "Guds latter".

Livtag med livet

Lystrup Kirkehøjskole er klar til en ny sæson

Af
Af Anette Bonde anette.bonde@lokalavisen.dk

"Livtag med livet" hedder overskriften for vinterens foredrag i Lystrup Kirkehøjskole.
Der er fem foredrag på bedding, og de finder sted torsdage aftener i løbet af efteråret og vinteren. Foredragsholderne er frimenighedspræst Peter Haandsbæk Jensen, sygehuspræst Helle Rørbæk Hørby, journalist og forfatter Bo Nygaard Larsen, domprovst Henrik Wigh-Poulsen og forstander på Diakonhøjskolen Jens Maibom Pedersen.
Det er gratis at deltage. Der kan rekvireres et program fra Lystrup kirkes kordegnekontor.

Guds latter

Det første foredrag finder sted i næste uge, torsdag 23. september klokken 19.30. Frimenighedspræst fra Thisted Peter Haandsbæk Jensen vil holde et foredrag med titlen "Guds latter".
Sognepræst hans Boas forklarer om foredraget, at filosoffen Johannes Sløk så livet som en historie fortalt af Gud. Gud er allestedsnærværende i min historie, siger han. Det moderne menneske vil selv skabe sin historie. Man vil fortælle med på Guds historie.
"Det er også det, komponisten Salieri gør i Peter Schaffers teaterstykke "Amadeus", der blev filmatiseret af Milos Formann i 1983."
Peter Haandsbæk Jensen vil genfortælle enkelte scener fra stykket og reflektere over forsynstanken, men han vil også tegne perspektivet tilbage til oplysningstiden.
"Siden dengang har vi nemlig fundet det naturligt selv at fortælle hele vores historie - uden Gud. Men Gud er en mester i at sige "nej". Det er Guds latter."
Peter Haandsbæk Jensen er frimenighedspræst i Thisted. Han er læreruddannet og har tidligere været friskoleleder.

Publiceret 19 September 2010 12:00