Hersegade havde engang egen mølle.

Hersegade havde engang egen mølle.

Roskildes gamle møller skal stadfæstes

Der er travlhed i Roskilde-egnens arkiver og lokalhistoriske foreninger for tiden, da man er i gang med forberedelserne til ikke mindre end fem samtidige mølleudstillinger her i efteråret. Det er en stor mundfuld. Lokalarkivet vil gerne kortlægge, hvor de gamle møller var placeret. De store vind- og vandmøller har arkivet ganske godt kendskab til, men alle gårdmøllerne og møllerne, der pumpede vand, enten væk fra lave områder eller op som brugsvand, kan være svære at lokalisere, når alle nutidige spor er væk. Så hvis man ligger inde med oplysninger eller billeder, vil lokalarkivet gerne have del i dem. Lokalarkivet vil gerne låne genstande med tilknytning til møller og mølleri til de kommende udstillinger. Der bliver en udstilling på hvert lokalarkiv om de lokale møller. Der bliver således udstillinger i Dåstrup, Vindinge, Jyllinge og endelig vil der i Roskilde være en lokal og en fælles udstilling. Genstandene vil naturligvis blive forevist i montrer. Er de særligt værdifulde, kan vi eventuelt nøjes med fotografier. Udstillingerne åbner 13. november Man kan rette henvendelse til Andreas Wulff på Roskilde Lokalarkiv på tlf. 46 31 50 99 eller per e-mail til andreasw@roskilde.dk.

Publiceret 01 October 2010 03:00