Erling Larsen formand for Teknik- og Miljøudvalg i Køge kommune. (Pressefoto).

Erling Larsen formand for Teknik- og Miljøudvalg i Køge kommune. (Pressefoto).

Statens buspuljer giver bedre bustrafik i Køge

Statens puljer til bustrafik fortsætter med at støtte Køge Kommunes arbejde for bedre bustrafik.

Køge Kommune har fået mulighed for at fortsætte arbejdet med at forbedre bustrafikken. Den statslige styrelse Trafikstyrelsen har nemlig besluttet at støtte fremkommeligheden for busserne i Køge i de næste tre år.
Det giver mulighed for eksempelvis at anlægge busbaner, lave prioriteringer i lyskryds eller ændrede stoppesteder for i alt 10 mio. kr. Trafikstyrelsen har givet tilsagn om at støtte bedre busfremkommelighed langs de nye linjer 101A og 102A i Ølby, Hastrup og Herfølge. Støtten fra Statens buspuljer er på 5 mio. kr. og gives på betingelse af at Køge Kommune selv bidrager med yderligere 5 mio. kr.
- Det er en dejlig nyhed, at vi nu kan give vores nye buslinjer bedre fremkommelighed, det betyder at mange buskunder vil opleve kortere rejsetid og mere behagelig kørsel, siger formanden for byrådets teknik- og miljøudvalg, Erling Larsen (S).
Teknik- og Miljøudvalget har netop behandlet sagen og anbefaler, at byrådet godkender, at der frigives penge til at dække Køge Kommunes del af finansieringen. Det er penge, der allerede er afsat i år, og som forventes også at indgå i det kommende budget på baggrund af den netop indgåede budgetaftale.
Forbedringerne forventes udført i løbet af 2011 og 2012. I slutningen af 2010 vil Køge Kommune gennemføre et analysearbejde for at fastlægge, hvor passagererne kan få den største tidsbesparelse ud af forbedringerne.
I første omgang fokuseres særligt på strækningen omkring Ølby Station, Stensbjergvej, de store lyskryds, ved stoppesteder og på ruten gennem Herfølge.
Der er mange fordele ved at forbedre forholdene for busserne. Det kan bidrage til kortere køretid, færre forsinkelser, mere jævn kørsel – og ikke mindst kan det tiltrække flere passagerer.
En del af projektet er en forudsætning for Køges nye busplan, der træder i kraft den fra 12. december i år. Til brug for de nye linjer skal der anlægges nye stoppesteder flere steder og også muligheden for at skifte mellem de to ny buslinjer 101A og 102A ved Langelandsvej og Vordingborgvej søges forbedret med midler fra puljen.
mr

Publiceret 01 October 2010 16:15