Bevar Roskilde sygehus

I Danmark er vi heldige. I forhold til vore nabolande er afstandene i Danmark små. De flest vil - selv efter sammenlægningen af regionens sygehuse – have en afstand til nærmeste sygehus, der burde være acceptabel. Når jeg nu alligevel blander mig i debatten for at bevare Roskilde Sygehus, er det ikke forbi sygehuset ligger i Roskilde, men for at bevare de menneskelige værdier, der findes på sygehuset. For 6 måneder siden blev min mand akut indlagt, og vi har herefter lært Roskilde Sygehus godt at kende. Min mand blev indlagt på visitations afdeling B92 og herfra overflyttet til lunge medicinsk ambulatorium. I dag er min mand tilknyttet de onkologisk afdelinger og palliative enhed. Der ud over har vi været i kontakt med flere af undersøgelses afdelingerne - med andre ord kan vi udtale os ikke blot ud fra en afdeling men ud fra flere. Vores oplevelse har været, at Roskilde Sygehus er yderst velfungerende. Der er et meget engageret personale, der tænker på patienterne, og på trods af en travl hverdag giver de sig tid til den enkelte patient. Personalet har i hele min mands forløb ”været på forkant”. Hvis det har været nødvendigt at ændre undersøgelser og behandling på grund af akutte opståede situationer, har peronalet hele tiden været opmærksomme på min mands situation, og har på alle måder gjort, hvad der var muligt for at kompensere for ændringerne. Således er min mands undersøgelses og behandlings forløb ikke blevet unødigt forlænget. Servicen og beredskabet har været fantastisk. Vi har oplevet et engagement og motiviation blandt personalet, som mange private virksomheder vil misunde og betale i dyre domme for at opnår blandt deres ansatte. På Roskilde Sygehus findes denne motivation og engagement til gavn for patienterne, og jeg vil tro, at arbejds miljøet på trods af travlhed ligger langt over middel. Den gode menneskelige omsorg, snarrådig ageren og den målrettede behandling har resulteret i at min mand i begyndelse af oktober starter tilbage på arbejde igen. Jeg må indrømme, at vi ikke kender meget til Køge Sygehus eller de andre sygehuse i regionen, så jeg ved ikke, om de er lige så velfungerende. Det bekymrer mig, at beslutningen om hvor regionens sygehus skal ligge formegentlig er taget ud fra en ren økonomisk betragning, og at qualitative betragninger måske ikke har været med inddraget. Jeg vil derfor gerne støtte op om bevarelse af Roskilde Sygehus, ikke på grund af at det ligger i Roskilde, men udelukkende på grund af de store menneskelige værdier, der findes her. Måske er mit indlæg kommet alt for sent i debatten, om ikke andet så håber jeg, at alle de ansatte på Roskilde Sygehus min mand og jeg har været i kontakt med, vil modtage vores store og varme tak – uden jeres omsorg havde de sidste 6 måneder været fuldstændig uoverskuelige. Vibeke Harbud Fiskervejen 10 Veddelev.

Publiceret 01 October 2010 03:00